00:42

1 af 2

Skraldekonflikt er luksusbuffet for rotter

Hvem nyder godt af al den ophobede skrald i København? Det gør selvfølgelig de mange sultne gnavere.

Antallet af henvendelser fra borgere, der har set rotter i København, er steget siden skraldekonfliktens start.

- Vi begynder at få meldinger om, at folk ser rotter i affaldet, fortæller enhedschef i Københavns Kommunes skadedyrsbekæmpelse Keld Christensen.

Konflikt kan få betydning for rottebestand

I klippet her kan du også høre zoolog Mikkel Stelvig fortælle, hvilken konsekvens det kan få for rottebestanden i København, hvis skraldekonflikten trækker ud.

Nogle steder i København har man ikke fået hentet skrald i næsten 14 dage.

Konflikten er opstået, efter firmaet Cityrenovation har vundet en udbudsrunde på Østerbro og Nørrebro, hvor firmaet M Larsen tidligere hentede skrald.

Skraldemændene og 3F mener, at Københavns Kommune og Cityrenovation har lovet, at der ikke bliver pillet ved antallet af medarbejdere.