Skovstier som løbetræner

Løberuter, der kan udregne kondital og kombineres med en tilhørende hjemmeside. Otte stier i de nordsjællandske skovområder, som Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland i øjeblikket er i færd med at anlægge, bliver testpiloter i et nyt motionskoncept.

- Vi ser det som et forsøg. Hvis det går godt i Nordsjælland, håber vi at
få det bredt ud til resten af landet, siger skovfoged Dennis
Robertson. Håbet er at få nogle af dem, som ellers ikke kommer
til at træne, til at trække i løbetøjet- Vi håber på bedre
sundhed. Skov- og Naturstyrelsen har stor fokus på at forebygge
livsstilssygdomme, siger Dennis Robertson.Stierne er inspireret
af et svensk koncept, og derfor er det også et svensk firma, der
står for at håndtere den tekniske del. Via nogle skilte i
starten af ruten bliver man instrueret i motionskonceptet, og så
kan man efterfølgende aflæse sine egne resultater på tabeller i
skoven. Derudover vil der være en tilhørende hjemmeside via
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.