Foto: TV 2 Lorry

Skole listet ind i helhedsplan

Et ægtepar, der råder over 76.000 kvadratmeter jord stationsnært i det, der bliver Hillerøds ny bydel, mener, deres jord bliver beslaglagt og låst af Hillerød Kommune.

Til gengæld vil kommunen påbegynde boligudviklingen af den ny bydel længst væk fra stationen - men på et kommunalt ejet område, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Af den helhedsplan, som Hillerød Kommune fremlagde før jul, fremgår det, at ægteparret Alice Nielsen og Per Aastrups jord skal bruges til offentlige formål - altså en skole eller institution.

- I allersidste øjeblik inden helhedsplanen skulle behandles i økonomiudvalget sidste år, valgte man at reservere området til en skole, selvom det hele vejen frem til da havde været meningen at opføre boliger. Det er kommunal kassetænkning af værste skuffe, siger Per Aastrup, der mener, Hillerød Kommune blokerer for et boligprojekt på hans jord til fordel for boligbyggeri på kommunens egen jord.

- Vi har haft møde i sidste uge med borgmesteren, hvor kommunen siger, at man - måske - får brug for en skole i området om 15 år. Men der ligger tilsyneladende ingen undersøgelser af behovet for skolen. Det er noget man tror - og det bruger man til i praksis at beslaglægge vores jord, siger en vred Per Aastrup.

Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard (K), siger til Frederiksborg Amts Avis, at kommunen ikke har set på ejerforhold under udarbejdelse af helhedsplanen, og at man først sent besluttede, at der skulle gøres plads til en fremtidig skole i området.