Foto: TV2/Lorry

Skibsrøg er et stort sundhedsproblem

Røgen fra de mange skibe, som hver dag anløber Københavns Havn, udgør et stort sundhedsproblem.

Måler man forureningen i de større havne, er den større end trafikudstødningen fra de mest forurenede veje, skriver Politiken i dag.

Omkring en fjerdedel af svovlen i luften over København kommer fra skibstrafikken og det udgør et sundhedsproblem. Et problem, som er stigende, fordi der dels kommer flere krydstogtsskibe og dels bliver bygget flere og flere boliger omkring havneområderne.