00:44

1 af 2

Skarp kritik af Davida fra Socialtilsyn Hovedstaden

Behandlingstedet kan ikke godkendes med de nuværende behandlingsmetoder, siger tilsynet i deres rapport.

Davida har eksisteret i mere end 10 år - og arbejdet efter de samme principper.

På behandlingsstedet mener de, at isolation af de hjerneskadede fra deres pårørende er vigtigt. Og der bruges såkaldte "belønningsrejser" til beboerne. rejser hvor lederne også deltager.

Både pårørende og en neuropsykolog har klaget over stedet.

Men Halsnæs kommune, der oprindeligt havde tilsynet, har ikke handlet i de år det lå hos dem.

Nu er tilsynet flyttet til den centrale myndighed Socialtilsyn Hovedstaden.

Og de har sat behandlingsstedet under skærpet tilsyn. De mener ikke stedet kan godkendes, hvis de fortsætter som før.

Blandt andet er det ikke acceptabelt at beboerne ikke kan få besøg af deres familie, i følge Mie Andresen, leder i Socialtilsynet Hovedstaden.