Skandinavisk Transport Center får egen skov

Eg, bøg, skovfyr, tjørn, hassel og liguster. Det er nogle af de plantearter, der kan blive valgt til at skulle vokse i et 30 meter bredt beplantningsbælte rundt om den 54 hektar store udvidelse af Skandinavisk Transport Center, STC, skriver DAGBLADET Køge.

Udvidelsen er lige nu i høring frem til den 29. maj, og i lokalplanforslaget fremgår det netop, at der langs lokalplanens grænse mod vest og nord skabes 30 meter brede og 25-30 meter høje plantebælter.

- Planen er at STC's afgrænsning vil få karakter af et skovbryn. Det skal være et grønt erhvervsområde, sagde plan- og trafikchef i Køge Kommune, Hanne Moe i går ved et borgermøde om udvidelsen.

I den nye udvidelse kan lagerbygningerne blive op til 30 meter høje, og det er blandt andet det, beplantningsbæltet skal dække.