Foto: TV2/ Lorry

Sjællandske kommuner kræver at staten kystsikrer

En række af de kommuner, der oplevde store oversvømmelser i forbindelse med stormen Bodil, går nu sammen for at få staten til at sikre kysterne.

Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Roskilde, Lejre kommuner går sammen om et nyt krav til regeringen og Klima-og Energiminister Rasmus Helweg Petersen (R): Sjællands kyster skal sikres imod en ny stormflod som den, der ramte, efter stormen Bodil. Borgmestrene påpeger, at staten allerede har besluttet, at kystsikring er et nationalt anliggende andre steder i landet. Roskildes borgmester Joy Mogensen (Socialdem) er udpeget til at stå for borgmestrenes kontakt til ministeren. Hun siger i dag til TV2/Lorry.

"Vi er gået sammen for at undersøge de tekniske løsinger, der kan sikre områderne mod oversvømmelse. I den forbindelse har vi brug for, at Folketinget hjælper til med finansieringen. Ligesom man har gjort ovre på vestkysten."

Borgmestrene vil få sat en møde i stand med Klima-og Energiminister Ramus Helweg Petersen (R). Også Helsingør og Egedal kommuner er inviteret til at deltage i samarbejdet. Se mere i TV2/Lorry 19:30.