Sjællands første nationalpark indvies til marts

Miljøminister Kirsten Brosbøl og forligskredsen bag nationalparkloven er enige og Nationalpark Skjoldungernes land kan indvies i slutningen af marts.

Fjordlandskabet ved Roskilde Fjord med holme, øer, smukke dale og de store skovområder ved Bidstrup er nu blåstemplet af miljøminister Kirsten Brosbøl og forligskredsen bag nationalparkloven. Kredsen består af alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten.

Dermed er Danmarks 4. nationalpark "Nationalpark Skjoldungernes Land" en realitet.

Nationalparken vil tilbyde turistattraktioner, friluftsmuligheder og produkter fra fødevareproducenter, kunstnere og andre erhvervsdrivende i lokalområdet uden at det belaster den værdifulde natur.

Formanden for Nationalpark Skjoldungernes Land bliver direktør og landmand Lars Vedsmand, der har siddet i styregruppen bag det lokale forslag til nationalparken.

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederiksund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen.