Sjældent papir må hjem igen

Havde Roskilde Museum bare haft en pansret og alarmeret udstillingsmontre mere end tilfældet er! Sådan går lederen af Roskilde Museum, Frank Birkebæk, rundt og tænker i disse dage.

For havde man haft det, ville man have kunnet udstille et ekstra
klenodie på den udstilling om Roskildefreden, der blev åbnet i
tirsdags, skriver DAGBLADET Roskilde.
Det pågældende papir kom
egentlig til Roskilde ved en fejl i stedet for et af de papirer,
som museet havde planer om at udstille. Det handler
tilsyneladende om et af de papirer, der blev udfærdiget i
forbindelse med udarbejdelsen af Roskildefreden - og helt
specifikt var det tilsyneladende det papir, der blev udarbejdet
i forbindelse med Bornholms overgang fra Danmark til Sverige.En
af de specielle detaljer ved papiret er, at der er klippet i
det. Det menes, at det kan have været landsforrædderen Corfitz
Ulfeldts navn, der er fjernet fra papiret - men der hersker stor
usikkerhed om rigtigheden af den påstand.På grund af den
opståede situation har Roskilde Museum valgt at øge kapaciteten
af sikrede udstillingsmontrer, så man i fremtiden kan råde over
flere, hvis der bliver behov for det. For det ærgrer Frank
Birkebæk, at man ikke kan udstille bornholmerpapiret. Men
reglerne er ret enkle: Papiret er klassificeret som »en
national, bevaringsværdig genstand« og så skal det opbevares på
forsvarlig vis bag panserglas udstyret med alarmer med mere.