Sidste udkald for sygehus-penge

Venstre, Dansk Folkeparti og SF har fundet sammen i en usædvanlig alliance, der nu vil søge at sikre penge til det sjællandske sygehusvæsen ved at love, at man hen mod 2020 vil samle de store specialer på et hovedsygehus, skriver DAGBLADET Roskilde.

Om det bliver på et helt nyt sygehus eller på et af de
eksisterende, bliver det op til det nye regionsråd, der vælges
til efteråret, at afgøre. Men de tre partier enedes i går om, at
de vil iværksætte en analyse af, hvordan man bedst får samlet
sygehusfunktioner, idet det forudsættes, at det nye regionsråd
træffer den endelige beslutning om placering i starten af 2010.
Dermed forsøger de tre partier at sikre Region Sjælland del i
næste års uddeling af de nationale midler til udbygning af
sygehusene, og at Sundhedsstyrelsen allerede i år vil godkende,
at regionen får tildelt store specialer.
De tre partier fandt sammen efter, at Sundhedsstyrelsen i
sidste uge sendte regionen endnu et brev, hvor den advarede om,
at den ikke vil kunne godkende de planer, der hidtil har været
politisk opbakning til.
Sagen er på regionens rådsmøde i morgen, som også er absolut
sidste chance for at indsende ansøgning om at få godkendt
fordelingen af specialer.
Socialdemokraterne, De Konservative og De Radikales Knud
Munksgaard kunne ved regionens forretningsudvalgsmøde i går ikke
bakke op om forslaget fra V, DF og SF, men stemte heller ikke
imod.