Sårbare børn koster 11 mio. for meget

Sårbare børn og unge, der har brug for hjælp til at klare skole og hverdag eller har et handicap, er en stor post på Køge Kommunes budget.

Omkring 200 millioner kroner er sat af til de sårbare børn og unge om året. Men i 2008 viste det sig, at der var brug for flere penge, og budgettet blev derfor overskredet med 11.193.810 kroner, skriver DAGBLADET Køge.
- En stor del af merforbruget skyldes, at der er blevet lavet nogle nye tiltag på området. Det drejer sig om institutionerne Elmehuset og Møllehuset, og at Køge Familiecenter er blevet flyttet. Derudover er der blevet indberettet flere børn end forventet. De skal have hurtig hjælp, og det koster mange penge, siger formand for Børneudvalget Anette Simoni (K).
Køge Kommune havde i budgettet regnet med, at 75 børn og unge var anbragt i familiepleje - det viste sig at blive 84. Budgettet forudsatte, at 29 børn var anbragt på opholdssteder - det blev i stedet 43. I budgettet var der afsat midler til fem unge i eget værelse - det blev i stedet 23.
Tiltagene i form af Elmehuset, Møllehuset og Køge Familiecenter er nye og har endnu ikke givet nedsatte udgifter:
- Tiltagene er en investering, som tjener sig ind løbende. Men det betyder, at vi ikke kan se effekten endnu, siger Anette Simoni.
Børneudvalgsformanden bifalder tiltagene, som hun mener har kunnet holde nogle familier sammen, hvor tvangsfjernelse ellers har været på tale.
Overskridelsen af budgettet får konsekvenser. Derfor vil 2009 byde på stram styring af udgifterne og nedjustering af serviceniveauet, hvor det er muligt. Og Børne- og Ungeforvaltningen i Køge Kommune har sat en række initiativer i gang for at begrænse merforbruget.
Blandt andet skal der arbejdes på at finde bedre alternativer til eksisterende anbringelse. Og en hurtig og anonym telefonrådgivning skal etableres, fordi tidlig kontakt til en socialrådgiver vil kunne reducere antallet af nye sager.