Foto: Lorry

Sahl spiller Penkowa-bold videre til råd

Videnskabsministeren vil bede Det Frie Forskningsråd om at vurdere, om Penkowa skal fratages EliteForsk-pris.

Spørgsmålet om, hvorvidt Milena Penkowa skal miste den prestigefyldte EliteForsk-pris, bliver nu givet videre til Det Frie Forskningsråd.
Det siger Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K), efter at rektor på Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, tidligere torsdag i et brev anmodede Videnskabsministeren om at fratage den bedrageridømte forsker EliteForsk-prisen.
- Da indstillingen af Milena Penkowa til Eliteforskerprisen skete via Det Frie Forskningsråd, vil jeg bede rådet vurdere, hvorledes det forholder sig til grundlaget for, at Københavns Universitet nu har ændret holdning.
- Afhængig af forskningsrådets svar, kan der også være behov for at partshøre Milena Penkowa i sagen, siger Charlotte Sahl-Madsen.
I brevet til Videnskabsministeriet beklagede Hemmingsen, at Penkowa blev indstillet til prisen på 1,1 millioner kroner, som hun fik overrakt i januar 2009.
"Indstillingen var et fejlskøn", konstaterede Hemmingsen i brevet.
Formelt er det Videnskabsministeriet, der uddeler EliteForsk-prisen, men Charlotte Sahl- Madsen mener, at Det Frie Forskningsråd skal høres, før hun foretager sig yderligere.
- Denne proces kan måske synes lidt tung, men det gælder i denne som i alle andre sager, at der er nogle grundlæggende hensyn til retssikkerheden, som ikke kan tilsidesættes.
- Jeg vil derefter træffe beslutning om, hvilke skridt der eventuelt skal tages, siger hun.
Penkowa har desuden for nylig accepteret en dom på tre måneders betinget fængsel for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage.