Foto: TV 2 Lorry

Kort: Så mange flygtninge flytter ind i din kommune næste år

Der er stor forskel på, hvor mange flygtninge kommunerne i TV 2 Lorrys sendeområde skal tage imod i 2017.

Roskilde får 80 flere flygtninge sammenlignet med i år, mens Helsingør skal tage imod 44 færre flygtninge i forhold til 2016.

Det viser Udlændingestyrelsens foreløbige beregning af, hvor mange flygtninge de enkelte kommuner skal modtage i 2017.

Styrelsen har meldt ud, at i alt 15.000 flygtninge forventes at få opholdstilladelse i Danmark i 2017. 

Når Udlændingestyrelsen beregner, hvor mange flygtninge de forskellige kommuner skal tage imod, er det ud fra de tre nedenstående parametre:

  • Kommunens andel af den samlede befolkning.
  • Kommunens andel af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse med undtagelse af internationale studerende, au pairs og udenlandsk arbejdskraft.
  • Antallet af familiesammenførte til flygtninge, der er indrejst i kalenderåret forud for udmelding af landstallet.

Beregningsmetoden betyder, at kommuner, der i forvejen har forholdsvis mange flygtninge og familiesammenførte, får en mindre kvote, mens kommuner med forholdsmæssigt få flygtninge og familiesammenførte får en større kvote.

Kortet nedenfor viser hvor mange flygtninge, kommunerne i TV 2 Lorrys sendeområde skal modtage i 2017 sammenlignet med i år.

De blå kommuner er de såkaldte nul-kvote-kommuner, der ikke skal tage imod flygtninge i 2017.  Det skyldes, at nul-kvote-kommunerne i forvejen har den højeste andel af udenlandske og familiesammenførte statsborgere.