Rudersdal afprøver robotsæl til handicappede

Kan en robotsæl få psykisk udviklingshæmmede til at føle glæde og omsorg? Det skal et forsøg i Rudersdal Kommune afklare som det første i landet.

- Vi har mere viden om, hvad robotsælen kan i forhold til demente.
Derfor er det ekstra interessant, at Dagtilbudene Rudersdal selv
har taget initiativ til at afprøve den inden for deres felt,
siger seniorkonsulent Lone Gaedt fra Teknologisk Institut, som
ser store perspektiver i at overføre erfaringerne til
handicapområdet.- Vi har et problem med magtanvendelse over for
nogle meget svært handicappede rundt om i landet, og personalet
har et hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Her kan man håbe,
at robotsælen kan være medvirkende til at dæmpe uroen hos
udadreagerende handicappede, siger hun.På institutionen
Karpelyst i Birkerød har udviklingshæmmede Georg og hans venner
taget godt imod den bløde sæl.- Det handler om at give brugerne
mulighed for at have den tætte kontakt, som de ellers kan have
svært ved. Men havde det været en hund, var den for længst løbet
væk, siger pædagogisk leder Iben Drisgaard fra Dagtilbudene
Rudersdal.