Madaffald, rotter, byggeaffald og håndværkere, der parkerer i stor stil op ad de otte containere i store Strandstræde generer beboere og erhvervsdrivende i gaden, Privat foto.

Containerlandsbyen, Privat foto.

Privat foto.

Madaffald flyder jævnligt ved containerne, siger Kirsten Flemming Nielsen, der arbejder i en af butikkerne i Store Strandstræde, Privat foto.

Affald ved containerne i Store Strandstræde, Privat foto.

Toilet udenfor containerne, Privat foto.

Rør og ledninger flyder, siger beboere og erhvervsdrivende i Store Strandstræde, Privat foto.

Det er svært at passere på fortovet, der også bruges som toilet, siger erhvervsdrivende i Store Strandstræde. De klager over en containerlandsby, der har stået i gaden de sidste par år, Privat foto.

1 af 8

Rotter, urin og madrester: Siger fra over for containerlandsby

Det flyder med affald og der stinker af urin. Håndværkerne griller i gaden og deres private biler fylder så, varer ikke kan nå butikkerne i gaden.

En række containere i Indre By i København vækker irritation blandt de lokale og handlede i området. 

- Det lugter og er helt forfærdeligt, siger Kirsten Flemming Nielsen, der er butikschef i Geismars Væverier i Store Strandstræde.

- Det er især om sommeren hvor håndværkerne griller og hvor fortovet bliver brugt som toilet, det generer, siger hun. - Og så er der rotter. Vores henvendelser til kommunen har ikke hjulpet spor, siger Kirsten Flemming Nielsen.

Beboere og erhvervsdrivende i Store Strandstræde har længe været trætte af den containerlandsby, der er vokset op i gaden gennem de sidste tre - fire år. De otte containere rummer håndværkere, der skal renovere tre ejendomme i området.

Både mængden af containere og skrald efter håndværkerne selv er urimeligt, siger Kirsten Flemming Nielsen.

- Vi kan ikke få varer leveret og vores kunder har svært ved at parkere og komme ind og handle, fortæller hun.

Ved byggeriet hænger der ledninger hen over fortovet, og der lægger rør fra containerne til kloakkerne. De gør det svært at komme forbi. Og så parkerer håndværkerne selv rundt om de mange, store containere. 

- Det er helt ude af proportioner, siger Kirsten Flemming Nielsen, om generne i gaden.

- Vi kan ikke få varer leveret og vores kunder har svært ved at parkere og komme ind og handle

Kirsten Flemming Nielsen, Butikschef i Geismar Væverier 

Kommune: Alle regler er overholdt

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen i København kan slet de ikke genkende beskrivelsen af de forhold, som butikschef Kirsten Flemming Nielsen fra Geismar Væverier beskriver.

- Med hensyn til klagerne over affald og rotter, så fører vi dagligt tilsyn på stedet i øjeblikket. Vi har ikke kunnet konstatere nogen nævneværdige problemer. Men vi har naturligvis en løbende dialog med entreprenøren om at holde området rent, og vi reagerer, når vi får klager fra lokale beboere og erhvervsdrivende, skriver Ivan Partov, Enhedschef hos Teknik- og Miljøforvaltningen i en mail til TV 2 Lorry.

Forvaltningen har set billederne herover og skriver videre:

- Vi er godt klar over, at alle former for opstilling af materiel kan være til gene for byens borgere og handlende, men de er nødvendige, når der skal renoveres bygninger eller bygges nyt.  Skurene er placeret ud fra en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af trafikken og under hensyntagen til Arbejdstilsynets regler om afstand fra arbejdsplads fra skure, som skal være kortes muligt, samt en vurdering af, hvor skurene generer mindst muligt.

Endvidere skriver Ivan Partov, at alle relevante myndigheder har været inde over sagen, og alt er foregået efter bogen.

Frygter sommeren

- Sommeren er på vej og vi har fået at vide at containerne skal stå der til august. Så vi frygter, at der igen skal grilles, at der flyder med madaffald og at der kommer rotter, siger Kirsten Flemming Nielsen.

Hun er stærkt overrasket over kommunens svar. - Det passer bare ikke, siger hun, da vi giver kommunens opfattelse af sagen videre.

- Der er byggeaffald, der ligger midt i gaden jævnligt. Og jeg har selv set rotterne. Da jeg henvendte mig til politiet for et par år siden, kunne jeg forstå på dem, at containerne ikke var opstillet så trafikken kunne afvikles forsvarligt, siger Kirsten Flemming Nielsen. 

Læs også Jens fejrede bog om kød med levende kalv: Nu er der shitstorm