Roskilde Bank tæt på endelig konkurs

Den gamle Roskilde Bank, som nu bærer selskabsnavnet Selskabet af 1. september 2008, vil med stor sandsynlighed blive begæret konkurs i nærmeste fremtid, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det
oplyser advokat Jørgen Holst i en fondsbørsmeddelelse i dag.
Jørgen Holst er indsat af skifteretten som tilsyneførende for
Selskabet af 1. september 2008, som den 6. oktober gik i
betalingsstandsning.I fondsbørsmeddelelsen skriver Jørgen
Holst:Den nyvalgte bestyrelse har endnu ikke truffet beslutning
om, hvornår - og om - selskabet vil anmode skifteretten om at
blive taget under konkursbehandling. En efterfølgende konkurs må
dog anses for nærliggende, da selskabet ikke umiddelbart kan
forventes at blive solvent, ligesom konkursen vil sikre rammen
for prøvelse af kreditorernes krav og fordeling af eventuelle
reguleringsbeløb i forbindelse med overdragelse af aktiviteterne
til den nye bank.Såfremt Selskabet af 1. september 2008 erklæres
konkurs vil den nuvalgte bestyrelse, som er valgt ud af kredsen
af utilfredse aktionærer, stort set have udspillet deres rolle.
Så vil der nemlig blive indsat en kurator, som får ansvaret for
afviklingen af selskabet.