Roskilde Bank får igen forlænget frist

Endnu en gang får Roskilde Bank forlænget sin frist af Finanstilsynet til at opfylde lovens solvenskrav.

Finanstilsynet har endnu en gang forlænget Roskilde Banks
frist for, hvornår banken skal have retableret sin kapital, så
den opfylder lovens solvenskrav.
Oprindeligt havde Roskilde Bank fået frist til 29. august. Den
valgte tilsynet at udskyde til i dag. Og det er så den frist man
nu udsætter til den 16. september efter en beslutning i det
Finansielle Virksomhedsråd mandag.
Det var dog forudsat, at gårsdagens generalforsamling i
Roskilde Bank A/S ikke annullerede aftalen mellem Roskilde Bank
A/S og Bankaktieselskabet af 24. august 2008 om overdragelse af
bankens aktiver og alle passiver bortset fra ansvarlig
lånekapital og hybrid kernekapital.
- Da ovennævnte aftale ikke blev annulleret på gårsdagens
generalforsamling forlænger Finanstilsynet hermed fristen til
tirsdag den 16. september 2008. Ved afgørelsen er der lagt vægt
på, at Nationalbankens likviditetsfacilitet fortsat er i kraft,
skriver Finanstilsynet i sin afgørelse.