Revisions-protokollat kan fælde bankledelse

Roskilde Bank bør offentliggøre det særlige revisionsprotokollat over de ti største lånesager i banken, som blev lavet i forbindelse med årsregnskabet 2007, siger direktør i bestyrelsen.dk

Roskilde Banks nuværende ledelse og bestyrelse bør overveje at
offentliggøre det særlige revisionsprotokollat, som bankens
eksterne revisor lavede over bankens ti største engagementer i
forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2007. Det
siger direktør i bestyrelsesportalen bestyrelsen.dk,
statsautoriseret revisor Teddy Wivel. Dermed øger han presset på
den nuværende ledelse i Roskilde Bank. Netop dette
revisionsprotokollat vil nemlig kunne fælde bankens ledelse,
hvis det viser sig, at der ikke er taget tilstrækkelig hånd om
de største lånesager i banken.- Det vil være interessant at se,
fordi det vil vise, om bankens direktion, bestyrelse og revision
har gravet dybt nok i forhold til de problemer, som nu har
sænket banken, siger Teddy Wivel.Han forklarer, at det særlige
revisionsprotokolat er et dokument, som den eksterne revisor i
alle pengeinstitutter har pligt til at udarbejde til
pengeinstituttets bestyrelse og med kopi til Finanstilsynet.Det
er direktionen, som over for revisoren skal fremlægge de ti
største af bankens engagementer med tilhørende vurdering af
risici. Dette skal den eksterne revision så gennemgå og herefter
videresende til bankens bestyrelse med kopi til Finanstilsynet.-
Men kan sige, at det er Finanstilsynets og bestyrelsens mulighed
for at sikre, at kontrollen i de store kreditsager er god nok,
siger Teddy Wivel.DAGBLADET har haft den statsautoriserede
revisor og direktør i bestyrelsen.dk til at gennemgå det
kvartalsregnskab, som Roskilde Bank offentliggjorde den 24.
april i år.- Det tegner det samme optimistiske billede, som
bankens årsregnskab for 2007 ligeledes gjorde. Og det er netop i
lyset af dette, at det vil være interessant at se, hvordan
bankens direktion, bestyrelse og eksterne revision på dette
tidspunkt vurderede de ti største lånesager, siger Teddy Wivel.