Regionen i fare for at miste behandlinger

En række patienter i Region Sjælland risikerer i fremtiden at skulle tage til København for at få den behandling, de i dag kan få på et sygehus her i regionen. Det vil ske, hvis politikerne holder fast i deres beslutning om at fortsætte udviklingen af sygehusplanen fra 2007.

Det skriver DAGBLADET Køge.
- Det vil jo være konsekvensen, men jeg kan ikke forestille
mig, at det vil gå så vidt. Det er der jo ingen, der er
interesseret i. Men hvis regionen ikke følger lovgivningen, som
er stukket klart ud, så kan vi i Sundhedsstyrelsen ikke godkende
specialerne, siger chef for sundhedsplanlægning i
Sundhedsstyrelsen, Lone de Neergaard.Sammen med den
administrerende direktør Jesper Fisker var hun i sidste uge til
møde med regionspolitikerne, men da politikerne efterfølgende
besluttede at gå videre med den oprindelige sygehusplan, har de
to repræsentanter set sig nødsaget til at sende et brev til
Region Sjælland, hvor de præciserer deres krav.I brevet slår
Sundhedsstyrelsen fast, at styrelsen generelt ikke kan godkende
ansøgninger om placering af specialiserede funktioner som
beskrevet i denne plan, så Region Sjælland risikerer at miste en
række af de specialer, som fremover kun skal være ét sted i
regionen.