Rådhussalg hænger i en tynd tråd

Salget af det tidligere rådhus i Gundsømagle hænger tilsyneladende i en tynd tråd, skriver DAGBLADET Roskilde.

I hvert fald har køberen, den kontroversielle erhvervsmand Erik
Skov Pedersen, opgivet at skaffe penge til et tilsvarende køb,
som han ville foretage i Viborg.Erik Skov Pedersen, som er gift
med Henriette Kjær, og som var mere eller mindre direkte årsag
til, at hun med rod i privatøkonomien måtte trække sig som
minister, står bag firmaet Byg Pro 1, som Roskilde Byråd i
december besluttede at sælge rådhuset i Gundsømagle til for 29
millioner kroner. En enkelt million skulle betales forud, mens
resten - 28 millioner kroner - skal falde, når byrådet har
vedtaget lokalplanen, der baner vejen for det plejecenter, som
Byg Pro 1 har planer om at forvandle det tidligere rådhus
til.Den ny lokalplan bliver vedtaget i næste måned, og
indbetalingen af restbeløbet skal foretages senest 1. november.
Om det vil ske, har været imødeset med nogen spænding og
skepsis, og denne skepsis har nu fået ny næring, efter at Erik
Skov Pedersens selskab Byg Pro 3 i går meddelte Viborg Kommune,
at det trak sit tilbud om at købe det tidligere rådhus i Møldrup
tilbage. Viborg Kommune havde forlangt, at der skulle stilles en
forhåndsgaranti på en femtedel af købesummen, og den garanti har
Erik Skov Pedersen ikke været i stand til at stille.I Roskilde
er borgmester Poul Lindor Nielsen dog ikke sikker på, at
udviklingen i Viborg vil smitte af.- Vi har en aftale om at
godkende en lokalplan, og en termin for, hvornår pengene skal
falde, og den termin har vi ikke nået endnu. Og jeg regner med,
at indgåede aftaler bliver overholdt, siger Poul Lindor
Nielsen.