Foto: TV 2 Lorry

Råd i taget på Amalienborg

Der er problemer med taget på et af palæerne på Amalienborg, nærmere bestemt Christian IXs Palæ. Taget er 77 år gammelt, og der er blandt andet konstateret råd, svamp og rustskader. Det skriver Dagens Byggeri.

Derfor søger Kulturminister Marianne Jelved (RV) om 34,2 millioner kroner til en genopretning, og af beløbet skal de 3,6 millioner kroner bruges allerede i år.

Der er tale om en gennemgribende renovering af taget på Christian IX?s Palæ. Taget blev omlagt i 1937, og der blev dengang blandt andet genbrugt sten fra taget på Christianborg Slot.

Der er ifølge kulturministeren konstateret utæthed og vandgennemtrængning, og det vurderes at tagets levetid er udtjent.

Projektet omfatter ifølge Dagens Byggeri ny tagbeklædning, delvis etablering af undertag samt udbedring af råd og rustskader i selve tagkonstruktionerne. Hertil kommer brandsikring af tagkonstruktionerne. Samtidig males palæets vinduer, så det udnyttes, at der er opstillet et stillads.

Det understreges imidlertid, at projektering, licitation og "uforudsigelige forhold", som eksempelvis råd og svamp i bygningskonstruktionerne kan ændre på anlægsprojektets udgifter i forhold til budgettet.