Foto: TV 2 Lorry

"Politiet sagde, han ikke var farlig"

Hvert femte FOA-medlem oplever, at politiet ikke tager deres opkald alvorligt, når de ringer efter hjælp på grund af vold fra patienter og beboere. Det viser en ny undersøgelse blandt 558 FOA-medlemmer, der arbejder i psykiatrien.

67 procent af deltagerne i undersøgelsen har inden for de seneste to år været tvunget til at ringe til politiet på grund af vold eller trusler på deres arbejde. 22 procent af dem har oplevet, at politiet ikke tog deres henvendelse alvorligt.

Det var tilfældet for den 32-årige sosu-assistent Louise Betak fra Kastrup, da hun på sin tidligere arbejdsplads Sundholm på Amager pludselig stod med en stærkt beruset og psykotisk beboer, der kastede flasker gennem ruden fra sit værelse på tredje sal ned på en stærkt befærdet vej. Situationen var ude af kontrol, og Louise Betak så ikke andre muligheder end at få hjælp fra politiet.

"Vi ventede på politiet i godt 45 minutter, og da betjentene endelig nåede frem, mente de ikke, at manden var farlig," fortæller Louise Betak til Fagbladet FOA.

Seks timer senere blev manden indlagt akut, da han truede en psykiater og to andre betjente, der var blevet tilkaldt.

Oplevelser som Louise Betaks vækker harme i FOA.

"Jeg blev chokeret over undersøgelsens resultater. Dels er det helt uacceptabelt, at så mange medlemmer oplever, at deres nødråb ikke bliver taget alvorligt af politiet. Det er også et enormt problem, at mange medlemmer fortæller om arbejdsgivere, der gør det så besværligt og tidskrævende at anmelde vold og trusler, at de simpelthen opgiver. Vores medlemmer bliver dobbelt svigtet," siger Karen Stæhr, der er formand for FOAs Social- og sundhedssektor.

Oplevelsen af ligegyldighed kan man dog ikke genkende hos politiet.

"Vi tager alle anmeldelser af vold mod offentligt ansatte meget alvorligt, og det gælder hele vejen gennem systemet fra alarmcentralerne og ud i patruljevognene," siger kommunikationsrådgiver Carsten Andersen fra Rigspolitiet, der dog ikke kan afvise, at der ind i mellem sker fejlvurderinger i enkeltsager.

Undersøgelsen viser desuden, at der er stor forskel på, hvordan de adspurgte oplever politiets reaktion alt efter, hvor i det psykiatriske system de er ansat. I behandlingspsykiatrien (primært sygehusene) er det kun 13 procent af de adspurgte, der oplever, at politiet ikke tager dem alvorligt, mens det i botilbuddene til sindslidende er hele 31 procent, der ikke føler sig taget alvorligt af politiet.