Plan om pighvar i Roskilde Fjord

Den ædle danske fisk pighvar eksisterer ikke i Roskilde Fjord. Men det kan den komme til. Gershøj Fritidsfiskerforening er nemlig interesseret i at sætte fisken ud, efter at foreningen har sat næsten 40.000 småål ud i fjorden i år og sidste år, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Bortset fra ål er fiskebestanden i Roskilde Fjord i rimelig fremgang. Og inspireret af det har vi nu kontaktet DTU Aqua for at få råd om udsætning af pighvar, som i givet fald vil blive en ny art i fjorden, fortæller Ole B. Stagsted, Gershøj Fritidsfiskeforening.

Forsker Claus Reedtz Sparrevohn, DTU Aqua, har sammen med et par medlemmer været ude og studere fjorden, undersøgt bundforholdene og set på fødemuligheder.

- DTU Aqua mener, at det vil være en god idé at udsætte pighvaryngel - forudsætningerne er til stede, siger Ole Stagsted.

- Nu er det op til foreningen at beslutte, om vi vil udsætte den dejlige og dyre spisefisk, samt at finde finansieringsmuligheder, tilføjer han.

Det vil i givet fald tidligst kunne ske næste forår eller sommer.