Foto: TV2/Lorry

Plan for nedlagt flyvestation

Naturstyrelsen er snart klar med en plan for den nedlagte Flyvestation Værløse - og borgerne har hjulpet til.

Helt konret er borgere kommet med 80 forskellige bud på, hvad der fremover skal være på de grønne områder. Blandt andet et forsamlingshus i en af de gamle hangarer og de omkringliggende arealer skal bruges til ridestier.

Flyvestation Værløse har status som et rekreativt naturareal og de fleste forslag kan godt passe ind, lyder vurderingen fra Naturstyrelsen.

Nu vil man fortsætte dialogen med borgerne inden, der lægges en endelig plan. Det skriver sn.dk.