Arkivfoto Foto: TV 2 Lorry

Peter Loft får massiv kritik af Skattesagskommissionen

Den hjemsendte departementschef Peter Loft får massiv kritik for at have brudt loven, misinformeret Folketingets Ombudsmand og løbet med sladder ved at viderebringe et rygte om, at Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, var bøsse.

Det fremgår af Skattesagskommissionens endelige beretning, der bliver offentliggjort i morgen, men som Politiken er i besiddelse af.

Peter Loft overtrådte skatteforvaltningsloven ved som departementschef i Skatteministeriet at gå for tæt på Skat Københavns behandling af Stephen Kinnocks skattesag i 2010.

Og selv om Peter Loft handlede »uagtsomt«, lægger de tre medlemmer af Skattesagskommissionen til grund, at »Peter Loft med den viden og de kvalifikationer, han besad, burde have handlet anderledes«, da han på en række møder med Skat København drøftede skattesagen i detaljer og blandt andet forsøgte at få ændret i skatteafgørelsens formuleringer.

»Kommissionen finder, at Peter Loft - selv med en forsigtig vurdering af kompetencereglen i Skatteforvaltningslovens paragraf 14, stk, 1, nr. 1 - efter en samlet vurdering har involveret sig i Skat Københavns behandling på en måde, der strider mod bestemmelsen«, skriver kommissionen i beretningen.