Patienter kan se journaler på nettet.

Som den første i Danmark, gør Region Hovedstaden det nu muligt for sygehuspatienter at læse deres egen journal på nettet. Det sker via portalen sundhed.dk, skriver Frederiksborg Amts Avis, torsdag.Brød.forside:- Patienter og deres pårørende er vigtige som aktive medspillere, når der skal videregives information i løbet af et konkret behandlingsforløb.

Tilgang til egen journal
er et vigtigt supplement til den skriftlige og mundtlige
information, patienterne også modtager i deres forløb. Især
patienter i lange forløb og kronisk syge kan med e-journal få
mulighed for at få et overblik over forløbets historik og
sammenhæng, forklarer formand for Region Hovedstaden, Vibeke
Storm Rasmussen.

Formanden for Danske Patienter, Pia
Christmas-Møller, tager meget positivt imod det nye tilbud.-
Under forudsætning af at der er taget de nødvendige
sikkerhedshensyn, så er det helt klart en god idé, for det vil
hjælpe både patienterne og deres pårørende til at sikre en god
sammenhæng i det behandlingsforløb, som vedrører patienterne,
siger Pia Christmas-Møller.

Det er kun journaloplysninger fra 1.
oktober 2008 og frem, som kan ses i e-journal. Der går 14 dage,
fra oplysninger er ført ind i hospitalets journalsystem, til
patienterne kan se dem i »Min e-journal«. Region Hovedstadens
hospitaler behandler hvert år omkring 250.000 patienter.