Patienter flyttes til en byggeplads

Når alle kirurgiske operationer 1. april skal samles på Hillerød Hospital får hospitalet en stor udfordring med hensyn til hospitalets behandlinger. For en lang række af de nødvendige ombygninger vil først stå klar flere måneder senere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det vil give en periode med pressede fysiske forhold på Hillerød Hospital, fremgår det af sagsfremstillingen til regionsrådet, der senere på måneden skal bevillige 50 millioner kroner til de nødvendige ombygninger

Fra 1. april skal kirurger, sygeplejersker og andet personale flytte deres arbejdsplads fra Helsingør og Frederikssund til Hillerød Hospital. Fra den dato skal alle akutte og planlagte ortopædkirurgiske operationer foretages på Hillerød Hospital. Samtidig skal de to hospitalers intensive sengepladser flytte til Hillerød. I alt skal Hillerød Hospital fra 1. april have aktivitet svarende til 454 belagte senge, hvor hospitalet i dag har, hvad der svarer til 394 belagte senge. Det er altså en forøgelse på 60 senge - med patienter i.

- Det, jeg hører fra medarbejderne, er, at man er bekymret over, om man vil kunne komme til at være der efter sammenlægningen, siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Mette Sofie Haulrich.

Men situationen kan håndteres, mener vicedirektør Bente Ourø Rørth, Hillerød Hospital.

- Det bliver lidt trange vilkår. De flere senge er ikke det store problem, men der bliver øget pres på operationsstuer og ambulatorier. Men ved hjælp af længere åbningstider, et større tidsrum med operationer og ved at planlægge mere effektivt, kan vi klare opgaven. Jeg mener, vi har fundet nogle gode løsninger i den periode, det drejer sig om. Vi må rykke lidt sammen, men det vil ikke gå ud over hygiejnen eller patienternes mulighed for privatliv under indlæggelse, siger hun.