Foto: TV 2 Lorry

Passagerer vinder over flyselskab i Højesteret

Højesteret afgjorde i dag en principiel sag om flypassagerers krav på kompensation.

Højesteret har bestemt, at flyselskabet Primera Air skal betale erstatning til 12 passagerer efter flyforsinkelse. Sagen kan få betydning for tusindvis af passagerer.

Flyselskabet Primera Air havde afvist at betale kompensation til de 12 passagerer med den begrundelse, at der var tale om uforudsete tekniske fejl på flyet.

Man ville ikke betale kompensation for en omstændighed, som lå uden for selskabets kontrol, lød det fra flyselskabet. 

Mandag dømte Højesteret dog, at Primera Air skal betale kompensation til de 12 passagerer, da de tekniske fejl på flyet ikke var en ekstraordinær omstændighed. Samme dom er både byret og landsret tidligere kommet frem til. 

- Dommen understreger, at tekniske fejl stort set aldrig kan begrunde, at et flyselskab afviser at betale kompensation til passagerer. Det er hårdt tiltrængt, at vi får skabt klarhed om, hvornår flyselskaber kan slippe for at betale kompensation, siger leder af Forbruger Europa, Lars Arent, i en pressemeddelelse. 

Dommen forventes at få positiv betydning for de mange danskere, der lige nu venter på at få behandlet deres sag om kompensation ved aflyste eller forsinkede fly på grund af tekniske fejl på flyet.

Dagens dom i Højesteret ventes også at komme fremtidige flypassagerer til gode. 

De 12 forsinkede flypassagerer får hver cirka 3000 kroner i kompensation. 
 

Fakta om sagen

  • Dommen mod Primera Air omhandlede 12 passagerer, der har søgt kompensation i forbindelse med to flyvninger. Hver især krævede passagererne en kompensation på op til 3000 kr.
  • Primera Air havde hidtil afvist at betale kompensation, da flyselskabet begrundede, at forsinkelserne skyldes tekniske fejl, som var ekstraordinære omstændigheder.
  • Byret og landsret gav passagererne medhold i samme sager, hvilket Højesteret nu har stadfæstet.
  • Afgørelsen kan danne præcedens i tilsvarende sager. Omkring 1300 lignende sager om kompensation er berosat i Københavns Byret, da man har afventet dommen fra Højesteret.
  • EU-Domstolen har så sent som i september 2015 fastslået, at tekniske fejl ikke udgør usædvanlige omstændigheder som fritager flyselskaber fra at betale kompensation ved aflysning eller forsinkelse. Kun ved fx skjulte fabrikationsfejl eller skader efter sabotage- eller terrorhandlinger vil tekniske fejl kunne fritage fra at betale kompensation.