01:11

Video: TV 2

Lokalpolitiker måtte droppe jobbet for at få tid til byrådet

I samarbejde med tv2.dk

​Engang var lokalpolitik en fritidsbeskæftigelse, sådan er det ikke længere. Nu bruger kommunalpolitikerne i snit 20 timer om ugen på byrådsarbejde.

Da venstrepolitikeren Anika Rée både arbejdede som konsulent i medicinalindustrien og havde en plads i byrådet i Rudersdal Kommune, kunne hun dårligt nå at se sin datter.

På det tidspunkt havde jeg ræset rundt i tre år med tungen ud af halsen, og derfor valgte jeg at sætte jobbet på pause, så der var tid til at gøre det, jeg brænder for.

Anika Rée, Venstre i Rudersdal

Stort set hver dag hentede hun hende i institution, kørte hende hjem, satte mad på komfuret, hilste på sin mand og smuttede ud ad døren for at tage videre til udvalgsmøde, gruppemøde, kommunalbestyrelsesmøde eller andre politiske møder.

Sådan gik dagene. Uge efter uge. 

Og Anika Rée er langt fra den eneste lokalpolitiker, der føler sig presset. En ny undersøgelse fra VIVE viser, at kommunalpolitikere bruger dobbelt så lang tid på hvervet i kommunalbestyrelsen som i 1970.

Dengang brugte kommunalpolitikere i gennemsnit 10 timer om ugen. I dag er det 20 timer.

Læs også "Hver eneste gang politikerne siger, vi skal spare, så fyrer vi"

Smertegrænsen er nået

Ifølge Yosef Bhatti, der forsker i lokaldemokrati og er en af forskerne bag rapporten, er der flere årsager til, at politikerne bruger mere og mere tid i byrådet. 

Blandt andet spiller udbredelsen af sociale medier en rolle, da det nu er lettere for borgeren at komme i kontakt med politikerne. Men der er også en anden - meget vigtig - faktor: kommunalreformen.

- Kommunalpolitik er blevet meget mere komplekst, og efter kommunalreformen er kommunerne blevet større – det har medført flere opgaver, som tager længere tid at løse, siger han.

Med andre ord er lokalpolitik gået fra at være en fritidsbeskæftigelse til i dag reelt at være en halvtidsbeskæftigelse. Og det er ikke uden problemer.

Læs også Byggedrama i Rudersdal: Plejehjem eller skolebørn?

Kommunal-politikernes arbejdstid:

VIVE har lavet en rundspørge blandt 2.435 kommunalbestyrelses-medlemmer for at undersøge deres nuværende rolle og råderum.
Nedenfor er nogle af de væsentligste konklusioner:
  • Kommunalpolitikere bruger gennemsnitligt 20 timer på deres hverv.
  • Udvalgsformænd bruger i gennemsnit over 23 timer om ugen, mens menige kommunalbestyrelsesmedlemmer bruger lidt under 18.
  • 60 procent angiver, at de mange timer går ud over privatlivet.
  • 84 % af kommunalpolitikerne ønsker at genopstille.
Kilde: VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Ifølge VIVE-rapporten angiver 60 procent af de adspurgte lokalpolitikere, at hvervet ”helt sikkert” eller ”til en vis grad” tager tid, der går ud over privatlivet.

Og det er problematisk, mener Yosef Bhatti:

- Først og fremmest er det problematisk set i et menneskeligt perspektiv, fordi de er så pressede. Men hvis det her fortsætter, kan du også risikere, at grupper i befolkningen slet ikke ønsker at stille op.

Kvittede jobbet

Presset fik i maj måned Anika Rée til at tage en drastisk beslutning.

Da hun var på barsel med sit barn nummer to, sagde hun sit internationale karrierejob op for at hellige sig sin familie – og ikke mindst lokalpolitik.

- På det tidspunkt havde jeg ræset rundt i tre år med tungen ud af halsen, og derfor valgte jeg at sætte jobbet på pause, så der var tid til at gøre det, jeg brænder for, siger hun.

Anika Rée vurderer, at hun i dag bruger omkring 15-20 timer på lokalpolitik. En typisk uge byder på to – tre aftenmøder, og dertil kommer alle tillids- og bestyrelsesposterne. Arbejdsindsatsen indbringer hende 8000 kroner om måneden, skriver Avisen.dk.

Yosef Bhatti er i forbindelse med sin forskning stødt på flere, der som Anika Rée har svært ved at kunne få kommunalpolitik og job til at hænge sammen.

Og det kan blive en glidebane, mener han:

- Hvis lokalpolitikerne begynder at arbejde alt for meget - og ikke bliver kompenseret i løn - så kan det betyde, at nogen grupper i samfundet ikke har lyst til at stille op, og dermed får vi ikke et repræsentativt byråd. 

Læs også Efter ugentlige indbrud: Helt nabolag hyrer privat vagtværn

Det er især kvinder og unge byrådspolitikere, der mærker, at hvervet konflikter med privatlivet, viser rapporten. Det udmønter sig blandt andet i, at kvinder er stærkt underrepræsenteret i lokalbestyrelserne.

Og det er en udfordring for demokratiet, hvis det er tiden, der skræmmer dem væk, lyder det:

- Rent symbolsk er der jo noget nyttigt i, at kommunalbestyrelsen afspejler befolkningen. Det kan for eksempel godt være, at en socialdemokratisk mand tænker en lille smule anderledes end en socialdemokratisk kvinde. De unge bruger også byen på en anden måde end ældre, siger Yosef Bhatti.

Anika Rée foreslår, at man holder kortere møder eller bruger Skype, så man indimellem kan holde møder hjemmefra. En idé kunne også være at sætte lønnen op, lyder det. 

Læs også Seks butikker ramt af hærværk: "Terror mod tatovører"

Yosef Bhatti mener, at toppen er ved at være nået for, hvor lang tid lokalpolitikerne kan bruge:

- Et eller andet sted må der jo være en smertegrænse, hvor man bliver nødt til at gribe ind. Og rent intuitivt vil jeg sige, at den må være ved at være nået, siger han og fortsætter:

- Kommunalpolitikernes løn svarer ikke til en fuldtidspolitikers, og der er jo nogle demokratiske ting, der gør, at det her arbejdspres kan blive problematisk.

Selvom kommunalpolitikernes arbejdstid er steget, ønsker 84 procent af de adspurgte politikere at genopstille, viser rapporten.

I samarbejde med tv2.dk