Foto: Morten Juhl, Scanpix

Minister forbyder salg af hybenroser

I samarbejde med TV MIDTVEST

Et handelsforbud skal hjælpe med bekæmpelsen af en stribe invasive plante-arter.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, Venstre, vil nu have forbudt salget af den invasive plante hybenrose, eller rynket rose, som den også kaldes.

Planten blev indført i 1800 tallet som prydplante, men har siden udkonkurreret nogle af de arter, der repræsenterer den oprindelige danske natur, f.eks klitrosen.

Læs også Beboere protesterer: Kampen mod hybenrose ødelægger natur

DE 18 ARTER, SOM ER UDVALGT TIL NATIONALE HANDELSFORBUD, ER 15 PLANTER OG TRE DYR.

 1. Stor andemads-bregne
 2. New zealandsk korsarve
 3. Almindelig vandpest
 4. Smalbladet vandpest
 5. Kæmpe-bjørneklo
 6. Canadisk balsamin
 7. Kæmpe balsamin
 8. Småblomstret balsamin
 9. Glansbladet hæg
 10. Hybrid mellem japansk og kæmpepileurt
 11. Japansk pileurt
 12. Kæmpe-pileurt
 13. Rynket rose/hybenrose
 14. Canadisk gyldenris
 15. Sildig gyldenris
 16. Galizisk sumpkrebs (tyrkerkrebs)
 17. Mårhund
 18. Bisamrotte

Hjælpende hånd fra ministeren

Blandt andet kommunerne i Nordsjælland har brugt masser af tid og kræfter på at bekæmpe hybenrosen. Nu kommer der så en hjælpende hånd fra miljø- og fødevareministeren, der barsler med en national handlingsplan mod 18 invasive arter, herunder hynebrosen.

- Det er sund fornuft, når vi ser på den indsats kommunerne har lagt i f.eks. bekæmpelse af rynket rose i naturen. Et forbud mod handel vil sikre, at bekæmpelsen ikke underminineres af, at man samtidig kan købe hybenroser på en planteskole, siger Esben Lunde Larsen. 

I august sidste år blev det ulovligt at holde, avle eller handle med 37 forskellige invasive dyre- og plantearter i EU. De 12 af dem findes i Danmark.

Med den nye handlingsplan tager ministeren yderligere et skridt for at beskytte den danske biodiversitet. 

- Handlingsplanen skaber en god og fornuftig sammenhæng mellem de forskellige tiltag, som vi har på området for invasive i arter, konstaterer miljøministeren.