Sådan ser broen ud fra øst. Den buer en smule - derfor har flere sikkert foreslået navnet Buebroen. Foto: Blox

Over Den Hvide Bro: Ni navne er stadig i spil til ny cykelbro

En ny gang- og cykelbro i København skal navngives. Nu er et felt på 1.000 navne skåret ned til ni.

De fleste kender børnesangen "Under den hvide bro, sejled' en båd med to."

Her kan du se, hvor broen skal ligge. Den store bro er Langebro, der ligger tæt derpå. Foto: Blox

Men når Københavns nye gang- og cykelbro står færdig, kan københavnerne måske sige: "Lad os gå over Den Hvide Bro".

Det er nemlig et af de forslag, som flest har stemt på ud af 1.166 navneforslag. Nu har man udvalgt de ni mest poulære.

"Der er noget uskyldigt over det", skriver repræsentanter for Realdania, der betaler for broen, og Vejnavnenævnet, der skal navngive broen i sidste ende.

Broen kommer til at slynge sig parallelt med Langebro, og  kommer til at gå fra Vester Voldgade, ned til havnen og over til Langebrogade, hvor den planlægges at åbne næste år.

Læs også Internationalt medie: Inderhavnsbro er en "stupid bridge"

En lillebror-bro

Her ses broens forløb fra vest mod øst. Landingen mod vest ligger lige syd for indgangen til BLOX. Foto: Blox

750 mennesker har kommet med deres bud på et navn til den nye bro. Der var tre krav: Navnet skulle relatere sig til broens geografiske placering i byen, broens udseende eller broens referencer til stedet. 

Flere har foreslået navnet Lille Langebro, fordi broen går parallelt med den store bro, hvor 40.000 cyklister dagligt krydser.

Derudover har mange foreslået navnet Voldgadebroen.

Også Sukkerbroen er et tilbageværende bud. Det referer til sukkerfabrikkerne, der tidligere lå i området.

Disse ni navne er stadig i spil:

Her er udvalgets kommentarer til hvert af de ni navne:
  • Den Hvide Bro
"Et poetisk og underfundigt havn. Alle kender kærlighedssangen om de to, der sejler  ”…under den hvide bro”. Broen er hvid. Navnet har noget uskyldigt over sig."
  • Lille Langebro
"Det er let at forstå og afkode på alle planer. Det er broens kælenavn i de lokale medier og blandt mange omkring projektet."
  • Voldgadebroen
"Har noget historisk og poetisk i sig, som også stedbestemmer broen. Fra Vester Voldgade til Volden og videre mod Christianshavn Voldgade. Fra den nye cykelgade til byens historiske fæstningsværk. Fra byen ud i naturen."
  • Vester Voldbro
"Mange har foreslået Voldbroen, hvilket kan opleves lidt truende. Vester Voldbro er mere mildt – og navnet ligger godt i munden."
  • Lillebro
"Selvom den ny cykel- og gangbro faktisk er forholdsvis lang og har syv meter bredt brodæk, så vil mange nok opleve den som det, navnet også rimer på: nemlig lillebror til storebror Langebro."
  • Sving-broen
"Et uprætentiøst, og forståeligt forslag. Det har bidt sig fast hos mange af forslagsstillerne som noget af det unikke ved broens udseende og funktion."
  • Buebroen
"Et fint navn, der kombinerer den tydelige stedbestemmelse med det poetiske og stærke i broens fysiske form."
  • Christiansbuen
Mange foreslår bronavne hvor ”Christian” indgår. Her både i relation til Christianshavn, Christians Brygge, Christiansborg og det gamle kongenavn. Sat sammen med ”buen” henviser det til broens fysiske form. En spændt bue, der tilbyder en ny genvej over havnen."
  • Sukkerbroen
"Der er også noget sødt over at passere havnen på Sukkerbroen."

En gave til København

De ni navne skal skæres ind til et endeligt navn til efteråret. Vejnavnenævnet indstiller et navn til teknik- og miljøudvalget, der så skal godkende det.

Det er Realdania By og Byg, der betaler for opførslen af broen.

Når den er bygget, gives broen til Københavns Kommune, der skal stå for vedligeholdelse af den.

Den samlede anlægsudgift er på 90 millioner kroner.

Læs også Endnu en bro til København: Se billederne her

Her ses broen fra nord. Foto: Blox