Ørestadsselskabet har tabt egenkapitalen

Landets største byudviklingsselskab, By & Havn, er hårdt medtaget af finans- og byggekrisen. Det fremgår af de nyeste regnskabstal fra selskabet, der er en sammenlægning af Ørestads-selskabets arealer og det tidligere Københavns Havn. Ved udgangen af årets første kvartal har By & Havn en negativ egenkapital på 730 mio. kr. Det skriver dagbladet Børsen fredag.

Den alvorlige udvikling understreges af, at den negative egenkapital for tre måneder siden »kun« var på 500 mio. kr. Pengestrømmene fra driftskapitalen var i 2008 også negativ med 500 mio. kr., og den nettobærende gæld steg fra 12,8 mia. kr. i 2007 til 14,1 mia. kr. i 2008. Årsresultatet for 2008 blev negativt med 1,2 mia. kr., heraf udgør 838 mio. kr. dog værdireguleringer af gæld, der slår igennem på resultatsiden, men hverken belaster likviditeten eller tilbagebetalingstiden, hvis gælden beholdes til udløb. Mens værdireguleringerne er mere regnskabstek-niske, er det ikke tilfældet for resultatet før skat på minus 348 mio. kr. Det betegnes af ledelsen som »langt fra tilfredsstillende.« Pengene fosser med andre ord ud af kassen, mens grundsalget længe har ligget stille, skriver Børsen.