Stationsbygningen på Østerport lukker fra den 2. januar

Østerport Station lukker i morgen: Sådan kommer du til toget

En af de mest benyttede stationer skal gennemgå en større renovering, og derfor lukkes den i mere end to år.

Østerport Station lukker - til sommeren 2019. Du kan dog stadigvæk tage toget til og fra Østerport.

Det er nemlig den gamle stationsbygning, der skal gennemgå en stor renovering for at optimere den til et mere tidssvarende trafikknudepunkt, end det er tilfældet i dag.

Læs også 27.000 daglige passagerer: Østerport Station skal lukkes i flere år

Derfor aflukkes den ikoniske stationsbygning, der blev taget i brug i 1897, i to et halvt år, hvor kun håndværkere vil have adgang. Alt fra tag til gulv skal udskiftes.

På trods af det omfattende arbejde vil togdriften til og fra stationen være stort set upåvirket, oplyser DSB.

- Det vil fortsat være muligt at køre med tog fra stationen i perioden, men vi lukker for adgangen til stationsbygningen på én gang, fordi det afkorter arbejdet og giver færre gener for passagererne, sagde chef for Bygherre og Enterprise, Niels A. Dam, til TV 2 Lorry i slutningen af november.

Der vil i området omkring byggeriet være tydelig skiltning, som klarlægger, hvordan de rejsende skal forholde sig til de nye adgangsveje samt en kommende cykelparkering med over 500 pladser.

I faktaboksen herunder kan du se, hvordan lukningen af Østerport Stationsbygning påvirker din rejse.

det skal du være opmærksom på, hvis du rejser til eller fra Østerport efter 2. januar

 • Kommer du fra Oslo Plads, kan du benytte en af de fire trappenedgange
   
 • Kommer du fra Folke Bernadottes Allé eller Østbanegade, kan du benytte gangbroen
   
 • Der er elevatorer til perronerne via gangbroen
   
 • Cykelparkering flyttes til Østbanegade og ved busstoppestedet på Folke Bernadottes Allé
   
 • Billetter kan købes i automater på perronerne
   
 • Toiletter forefindes på perronerne ved stationsbygningen
   
 • Mødestedet for handicapassistancer flyttes til området på perronen ved spor 3/4, hvor der opsættes en billetautomat og en automat til opfyldning af Rejsekort

Herunder kan du se hele TV 2 Lorrys indslag om renoveringen af stationsbygningen fra den 23. november 2016:

02:18 Luk video