Nye regler stopper politiske ansættelser

Københavns Kommune får nye ansættelsesregler. De skal imødekomme kritik fra Folketingets Ombudsmand af syv stillingsbesættelser i overborgmesterens sekretariat.

Københavns Kommune har fået nye regler for stillingsansættelser, der skærer ud i pap, at det er kvalifikationerne og ikke farven på partibogen, der skal afgøre, om folk får jobbet.

Det sker i konsekvens af, at Folketingets Ombudsmand har kritiseret kommunens fremgangsmåde, da syv stillinger fra nytår skulle besættes i overborgmester Frank Jensens (S) sekretariat.

To af de nye medarbejdere havde hjulpet Frank Jensen med hans valgkamp og har tætte bånd til Socialdemokraterne. Det førte til beskyldninger mod overborgmesteren for nepotisme og magtfordrejning.

"Ved bedømmelsen af ansøgerne til stillinger i den offentlige forvaltning kan der udelukkende lægges vægt på hensyn, der kan anses for saglige i relation til den pågældende stilling", står der i et nyt cirkulære om stillingsopslag og ansættelser.

Cirkulæret indskærper også, at kommunen skal sørge for at opslå stillinger, så potentielle ansøgere har mulighed for at blive opmærksom på dem. Og så skal folk have en rimelig frist til at skrive deres ansøgning, ligesom de bedst egnede skal indkaldes til en jobsamtale.

Alt sammen noget, som Folketingets Ombudsmand har kritiseret ikke blev overholdt, da overborgmesteren ansatte sine nye folk i huj og hast og pådrog sig mistanke om, at han havde udvalgt sig sine nye medarbejdere på forhånd.

Trods kritikken erklærede Folketingets Ombudsmand også, at Frank Jensen ikke personligt havde gjort noget forkert, ligesom de syv nye medarbejdere blev erklæret fagligt kvalificerede til jobbene.

/ritzau/