Foto: TV2/Lorry

Nye fyringer på Herlev Hospital

I dag bliver der delt fyresedler ud til 37 ansatte på Herlev Hospital. Fyringerne sker, fordi hospitalets forventninger til antallet af fødsler ikke har holdt stik, og fordi Region Sjælland fremover sender patienter til Odense Universitetshospital i stedet for til Herlev og Rigshospitalet.

Fødeafdelingen på Herlev Hospital rammes hårdest af fyringerne. 17 ansatte mister deres job, og heraf er de fire jordemødre.

Det var forventet, at afdelingen skulle håndtere i alt 5000 fødsler om året, men det reelle tal er 4400, oplyser hospitalsdirektør Søren Rohde:

- For at undgå endnu et underskud på hospitalet er vi nødt til at tilpasse organisationen til den opgave, vi skal løse. Og det betyder altså fyringer lige nu, siger han til DR København.
Sidste år lukkede fødeafdelingen på Gentofte Hospital. De fødende derfra er nu henvist til Herlev, og hospitalet forventede at få 4-500 ekstra fødsler i den forbindelse. Men så mange er der ikke kommet, siger Søren Rohde.

Fødeafdelingerne i Region Hovedstaden lever ikke fuldt ud op til Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for svangreomsorgen" fra 2009. Det viser et svar fra regionen til Sundhedsstyrelsen, som DR København har fået indsigt i.

Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, kritiserer beslutningen om at fyre på fødeafdelingen:

- Lige nu er der mulighed for at rette op på manglerne. Hvis man beholdt de ansatte på fødeafdelingen, så ville man kunne yde en langt bedre service. Man fyrer da ikke, når man i forvejen ikke gør det godt nok, siger hun til DR København.
Udover fødeafdelingen rammes også urologisk, onkologisk og medicinsk afdeling af fyringer.