Foto: TV2/Lorry

Ny undersøgelse: Københavnerne føler sig trygge

Københavns Tryghedsundersøgelse viser igen i år, at trygheden er stigende i København. Men blandt andet på Ydre Nørrebro og Valby er den faldende.

Københavns Tryghedsundersøgelse 2016 viser, at langt de fleste københavnere føler sig trygge, når de færdes i deres nabolag.

Igen i år bekræftes tendensen, hvor færre københavnere melder om utryghed, og færre københavnere udsættes for kriminalitet. Kun 6 % af københavnerne fortæller, at de er utrygge i deres nabolag, ligesom færre københavnere har været udsat for kriminalitet.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Trygheden har været støt stigende i København siden 2009, hvor Københavns Kommune målte københavnernes tryghed første gang og hvor 11 % meldte, at de følte sig utrygge i deres nabolag.

Og selvom årets undersøgelse viser, at nogle københavnere er blevet påvirket af sidste års terrorhændelse i København, fortsætter den positive udvikling på trods af både denne og terrorhændelser i andre europæiske storbyer.

Kun ca. 6,3 % af de adspurgte københavnere giver udtryk for, at terrorhændelsen i København har påvirket deres færden i København

- Tryghed er grundlaget for at leve et godt og frit liv. Men det er ikke noget, vi kan tage for givet. Derfor er jeg glad for at se, at københavnerne generelt ikke lader sig kue af de tragiske hændelser, vi har været vidne til, siger overborgmester Frank Jensen (S) i pressemeddelelsen.  

I enkelte bydele melder flere beboere dog om større utryghed end sidste år, nemlig på Østerbro (5 %), Valby (10 %), Ydre Nørrebro (14 %) og Amager Øst (4 %).

Til gengæld er antallet af bydele, hvor over 10 % af beboerne føler sig utrygge, faldet fra ni bydele i 2009 til kun to ud af Københavns 13 bydele i 2016. Det drejer sig om Ydre Nørrebro og Bispebjerg.

- Vi har arbejdet målrettet med at øge trygheden i blandt andet de udsatte byområder, og det ser vi gode resultater af. Den seneste tid set en del uro på Ydre Nørrebro og Islands Brygge, som politi og SSP arbejder tæt sammen om at lægge låg på. Alle københavnere skal føle sig trygge, og derfor skal der fortsat sættes ind, hvor der er udfordringer, siger overborgmester Frank Jensen.

Hvad bekymrer københavnerne? 

 • Københavnerne er også blevet spurgt, om der er sket noget det forgangne år, der har påvirket dem, så de tænker mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. Det har 42 % af de adspurgte svaret ja til og har uopfordret svaret, at de har været påvirket af følgende forhold (det har været muligt at give flere svar):
 • 21 % ud af de 42 %, der har svaret ja, har fremhævet kriminelle hændelser generelt (fx opfattelse af at der generelt er meget kriminalitet). Det svarer til 8,8 % af det samlede antal adspurgte københavnere.
 • 20 % ud af de 42 %, der har svaret ja, har fremhævet ”personlige oplevelser” (fx at man selv eller bekendte har været udsat for utryghedsskabende hændelser). Det svarer til 8,4 % af det samlede antal adspurgte københavnere.
 • 15 % af de 42 %, der har svaret ja, har fremhævet ”terror i København” og 15 % ”terror generelt”. Det svarer til hhv. 6,3 % og 6,3 % af det samlede antal adspurgte københavnere.
 • Københavnerne er også blevet spurgt om, hvilke forskellige kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. Også her har det været muligt at afgive flere svar. De fem forhold, der gør flest københavnere bekymret i 2016 er cykeltyveri (62 %), indbrud (51 %) og forsøg på indbrud (50 %), støj fra naboer (46 %) og støjgener i øvrigt (46 %).
   
 • Endelig er københavnerne blevet spurgt, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/chikane, de har været udsat for de seneste 12 måneder. Ligesom i 2015 er tyveri (17 %), hærværk på egen ejendom (14 %) og chikane (10 %) de forhold, flest københavnere har været udsat for.
   
 • Københavns Tryghedsundersøgelse 2016 består hhv. af data indsamlet via spørgeskema og Rigspolitiets data på udvalgte typer borgervendt kriminalitet.
   
 • Metode: 5.674 københavnere er blevet udtrukket til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 2.999 københavnere besvaret spørgeskemaet i perioden december 2015 til februar 2016. Det giver en svarprocent på 51,2 %.