01:07

Ny skov på vej: Skolebørn planter træer

150 skolebørn har været med til at plante de første træer i en ny skov på Amager.

Med spader i hænderne, mudrede sko og en flok gode vejledere ved deres side har omkring 150 elever fra Oehlenslægergades Skole og Guldberg Skole plantet de første træer i det, der skal blive en helt ny skov på Amager.

Når man nu bliver ældre, så kan man gå over og kigge, og så kan man sige: Uh, det har jeg været med til at plante.

Nana Gomez Peres

- Det er fedt, mega fedt, siger Nana Gomez Peres og veninden Vilde der går i 1. c på Guldberg Skole. 

- Når man nu bliver ældre, så kan man gå over og kigge, og så kan man sige: Uh, det har jeg været med til at plante, og man kan også fortælle til sine forældre, at man har været med til at plante en skov, siger veninderne. 

Læs også Jan beskylder kommunen for at udlede spildevand i sin mose

Men det er bare første skridt - skoven skal dække et område på omkring 14 hektar - det svarer til mere end 20 fodboldbaner. Skoven kommer til at ligge ved Kalvebod Miljøcenter på Selinevej på Amager.  

- Det vi er i gang med at plante lige nu, det er det første af Københavns nye byskov. Og det vi planter i dag, det er et spiseligt skovbryn med kun ribs, kirsebær, blomme og æble og alt muligt, siger Anna Gerd Ellerbæk, beplantningsudvikler, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Fakta om skoven: 

- Skoven er en del af træprioriteringsplanen, som skal sikre, at der plantes 100.000 flere træer i København frem mod 2025.
 - Den færdige skov kommer til at dække et område på omkring 14 hektar.
- Første etape af skoven kommer til at dække et areal på 6,5 hektar svarende til godt 10 fodboldbaner.
- Teknik- og Miljøforvaltningen planter i den forbindelse cirka 25.000 træer i området.
- Skovens indretning er udviklet i tæt samarbejde med københavnerne og førende eksperter.
- Skoven bliver rekreativt udflugtsmål, som både vil byde på vildtvoksende arealer og mulighed for at plukke bær og frugter.
- Skoven bliver en del af den nye store Naturpark Amager, som er et samarbejde mellem Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt By & Havn og Naturstyrelsen.

Kilde: Københavns Kommune

Børnene med i processen

Børn har faktisk været med til både at komme med idéer til, hvordan den nye skov skal se ud og altså også med til at plante de første træer. Og det er der en mening med. 

Læs også Københavns Kommune: "Ikke vores salt, der ødelægger træer"

- Københavns Kommune vil jo gerne være en bæredygtig by, og derfor er det jo vigtigt, at vi har næste generation med, som skal være den første bæredygtige generation, og der er Københavns Naturskole med til at uddanne dem, kan man sige, og derfor har vi i alle faser af denne her skov haft børn md indeover, forklarer Jaris Bigler, Naturvejleder, Københavns Naturskole.

Der går jo lang tid, før skoven er vokset til, men Beplantningsudvikler Anna Gerd Ellerbæk håber, at folk også kommer til at bruge skoven undervejs.

- Vi planter de sidste træer i første etape til foråret, og samtidig sår vi en masse blomster, sådan at folk kan komme herud og plukke en buket blomster, mens de venter på, at træerne vokser.

Fem hovedområder i skoven: 

Lavskoven med mindre træer som skovæble og hassel.
Copenhagen Food Forest, der bl.a. vil rumme mirabeller, hyld og solbær og blive etableret i samarbejde med Byhøst og københavnerne.
Den Åbne Skov med arter som fyr og kirsebær, hvor der vil være fokus på læring i samarbejde med Københavns Naturskole.
Bytræsskoven med træarter som røn, platan og pil, der er kendt fra bymiljøet i København.
Egeblandskoven, hvor der vil blive brugt mange bevoksningstyper, træarter og buske som ribs, avnbøg, kvalkved og eg.

Kilde: Københavns Kommune