Flemming Skovsgaard, områdeformand for PLO Hovedstaden, i sin klinik på Nørrebro i København. Foto: TV 2 Lorry

Ny plan skal løse lægemangel i hovedstadens sårbare områder

En ny plan med 23 indsatspunkter skal fastholde og rekruttere læger til de områder i hovedstaden, der oplever mangel på praktiserende læger.

Mens lægedækningen i Nordsjælland og Hovedstaden overordnet set er god, så er der områder lægerne undgår, og hvor patienterne må køre langt for at finde nærmeste praktiserende læge. 

Det viser en ny lægedækningsundersøgelse. 

Specielt Halsnæs Kommune er hårdt ramt på lægemangel og må sende borgerne til nabokommunerne, hvis de skal til lægen. Men også tættere på København, er der områder, hvor pensionerede læger helt må opgive at videresælge deres klinikker, fordi ingen er interesserede i at overtage praksisser her. 

Det drejer sig blandt andet om Tingbjerg i Københavns Nordvestkvarter, hvor der slet ingen læger er tilbage, og dele af Københavns Vestegn, blandt andet Glostrup, Ishøj, Albertslund og Brøndby. 

Nu har Praktiserende Lægers Organisation Hovedstaden og Region Hovedstaden forhandlet sig frem til en plan, der skal løse lægemanglen over de kommende år.

- Vi er gået positivt ind i samarbejdet med Regionen og er kommet med kreative forslag af hensyn til vores kollegaer i områderne med lægemangel, siger Flemming Skovsgaard, områdeformand for Praktiserende Lægers Organisation Hovedstaden til Frederiksborg Amtsavis. 

Planen foreslår blandt andet, at nyuddannede læger tildeles en lægebolig i områder med lægemangel, og at deres ægtefælder kan få rådgivning om karrieremuligheder i lokalområdet. Planen indeholder også forslag om en mentorordning og flere økonomiske incitamenter til dem, der vælger en praksis i et sårbart område. 

De mange forslag i planen skal nu drøftes med kommuenerne, udvalg i Region Hovedstaden og lægeuddannelserne, og så forventes initiativerne igangsat senere i år.