Nu springer bødeskoven snart ud

Indtil nu har ejere af løse hunde i skoven i langt de fleste tilfælde fået en påtale og henstilling om at få deres hund i snor.

Men nu er tålmodigheden ved at slippe op, og den letbenede holdning til reglerne vil i højere grad resultere i en politianmeldelse og risiko for efterfølgende bødeforlæg i stedet, skriver Frederiksborg Amts Avis. - Det er et problem, og vi har en række områder, hvor vi er nødt til at stramme op. Med den her fælles kampagne forsøger vi at gå hårdere værks, så folk kan forstå, at det er alvor, siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen, der står i spidsen for Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland. Afdelingen dækker den nordvestlige del af Nordsjælland, og her har der typisk været problemer med løse hunde i Melby Overdrev og Tisvilde Hegn, men også ved Nødebo er problemet kendt. De løsgående hunde er et problem for både dyr og mennesker i skovene. Gæsterne kan blive skræmte ved synet af en sprintende hund, som også kan give problemer for blandt andre cyklisterne. Dyrene risikerer dog at få en endnu hårdere medfart af hundene, som kan skambide og stresse dem. Ifølge Skov- og Naturstyrelsens undersøgelse er problemet stigende i størstedelen af landet og særligt i hovedstadsområdet og skove tæt på byerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.