Foto: Ólafur Steinar Gestsson - Scanpix

Nu kan unge under 18 år også stemme

Netop nu kan 12-20-årige stille op til valg til et nyt Ungeråd i København.

Københavns Kommune har fået et Ungeråd. Rådet kan sende op til fire forslag videre til afstemning i borgerrepræsentationen om året, og det skal høres i sager, som kommunen mener vedrører de unge. På samme måde som kommunen i dag hører Ældrerådet og lokaludvalg i sager, der vedrører dem.

Frem til den 27. oktober kan alle unge i alderen 12 til 20 år stille op som kandidat til Ungerådet, der i alt har plads til 35 medlemmer. Eneste krav er, at de bor i København eller er under uddannelse i byen. Indtil videre er der 25 kandidater på listen. Se dem her.

Fra den 30. oktober til den 12. november kan jævnaldrende stemme digitalt på den kandidat, de helst vil have ind i Ungerådet.

De unge har selv valgt aldersgrænsen

En gruppe unge har været med til at bestemme, hvilken rolle Ungerådet skal have, og hvilken aldersgrænse der skal være. Det er dermed de unge selv, der har valgt, at rådet er for 12-20-årige. Det skriver Østerbro Avis.

- Som 18-årig kan man selv stille op til borgerrepræsentationen, men det er ikke alle, der føler sig klar til at melde sig ind i et politisk parti eller blive valgt for fire år, så derfor er grænsen på 20 år, siger Natasha Alexandra Dottin, der er projektmedarbejder vedrørende ungdomsrådet i Københavns Kommune, til lokalavisen.

De unge stiller op som personer og ikke på lister.

Fakta om Ungerådet

  • Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i november 2016 at afsætte 500.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 til at etablere og drive et ungeråd i København.
  • En gruppe af unge har siden januar i år arbejdet med at definere rammerne for Ungeråd KBHs arbejde.
  • Rammerne har de unge udarbejdet efter inspirationsbesøg i andre kommuner, i samarbejde med Netværk af Ungdomsråd (NAU) og dialog med politikerne.
  • Ungerådet skal arbejde uafhængtigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.
  • Ungerådet kan hvert år anmode Borgerrerepræsentationen om at behandle op til fire sager.
Kilde: Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen.