Foto: TV2/Lorry

Nederlag i retten rydder ikke Christiania

Slots- og Ejendomsstyrelsen rydder ikke Christiania efter højesteretsdom, men hurtig afklaring er på vej.

Bulldozerne står ikke klar til at rydde Christiania, selv om christianitterne fredag led endnu et juridisk nederlag og tabte brugsretten til fristaden - denne gang i Højesteret.

Det slår sekretariatschef i Slots- og Ejendomsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen fast. I stedet afventer han finansminister Claus Hjort Frederiksens (V) udmelding om køreplanen for fristadens fremtid.

- Det er vigtigt, at vi hurtigt får en model på plads. Vi ser ikke frem til et flerårigt forhandlingsforløb, understreger Kristian Lyk-Jensen.

Claus Hjorts udmelding i sagen kommer senere fredag.

Indtil da glæder Slots- og Ejendomsstyrelsen sig over dommen, der stadfæster Landsrettens afgørelse om, at staten har råderetten over Christiania.

- Forhåbentlig er retssagsporet nu lukket, så der kan komme realiteter bag at finde en løsning, siger Kristian Lyk-Jensen.

Med dommen bliver det slået fast, at ingen af de udtalelser fra forskellige politikere, som christianitterne har trukket frem, kan ændre på retsgrundlaget for Christiania.

De aftaler, der lige siden 1978 er indgået, slår klart fast, at christianitternes brugsret over området kan opsiges. Dermed var Slots- og Ejendomsstyrelsen i sin gode ret til i 2004 at opsige aftalen.