Naturfredningsforening demonstrerer mod politisk frontalangreb

Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag som truer naturbeskyttelsen i Danmark, mener Danmarks Naturfredningsforening, der demonstrerer søndag.

Amager Fælled er et eksempel på et naturområde, hvor Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssager. Foto: Asger Ladefoged - Ritzau Scanpix

Den egentlige nyhed er gammel. Tilbage i november fremsatte Dansk Folkeparti et lovforslag, der skal "demokratisere fredningsprocessen" i Danmark, som der står i forslaget. Demokratiseringen består i at man vil give flere organisationer muligheden for at rejse en fredningsag.

I dag er Danmarks Naturfredningsforening den eneste organisation, der kan rejse en fredningssag og dermed være med til at påvirke, hvilke områder man skal bevare for eftertiden.

Forslaget rummer en stor svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark

Ole Damsgaard, formand, Danmarks Naturfredningsforening København

Selvom det jo lyder meget godt, at flere kan komme til truget, så demonstrerer Danmarks Naturfredningsforening søndag imod forslaget, som de mener er en trussel mod naturbeskyttelsen i Danmark.

Det mener de, fordi lovforslaget i sin nuværende form kan koste Danmarks Naturfredningsforening deres selvstændige ret til at rejse fredningssager. En ret som de har haft siden 1937.

Søndag samler Danmarks Naturfredningsforening til demonstration 40 steder i landet. I København deltager præsident Maria Reumert Gjerding og tv-vært Sebastian Klein. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at de kun kan rejse fredningssager sammen med staten og/eller en eller flere kommuner.

- Forslaget rummer en stor svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark, og regeringen er da også imod. Vi er simpelthen nødt til at vise en synlig modstand mod forslaget og vores opbakning til regeringen i denne sag, siger Ole Damsgaard, formand for Danmarks Naturfredningsforening København, i en pressemeddelelse.

Hvem kan rejse en fredningssag

Fredninger har i snart 100 år været et meget vigtigt redskab til at beskytte landskaber, naturen, dyr og planter og deres levesteder. Siden 1917 er der gennemført omkring 4000 fredninger. 

Gennemførelse af fredninger sker i særlige nævn - fredningsnævn og Miljø- og Fødevareklagenævnet - og der bliver udbetalt erstatning for de tab, som fredningen påfører ejere og brugere.

 

Miljø- og fødevareministeren ved Miljøstyrelsen, kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening kan allesammen rejse en fredningssag.

 

Fredninger kan være meget forskellige og kan varetage flere hensyn på en gang. Fredninger indeholder bestemmelser om, hvad der er tilladt inden for det fredede område. Det kan f.eks. være bestemmelser om byggeri, forbedring og pleje af naturen og bestemmelser om offentlighedens adgang.

 

Behandling af et fredningsforslag varer typisk op til 2 år.

 

Kilde: Fredningsnævn.dk

Se mere

Syv ud af ti fredninger

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening tager de alene initiativet til syv ud af ti fredningssager og de rejser i gennemsnit 4-6 fredningssager om året.

I Nordsjælland er flere skovområder blevet fredet, herunder Strødam-reservatet i Hillerød, lyngområdet Rusland i Gribskov og heden Melby Overdrev i Halsnæs. 

Søndagens demonstration, der foregår 40 forskellige steder i hele landet, får opbakning fra tv-vært og forfatter Sebastian Klein, der i december delte en video på Facebook, hvori han kritiserer forslaget.

- Det vil have voldsomme konsekvenser for bevarelsen af bevaringsværdige områder i Danmark, hvad enten det er kulturhistoriske eller naturmæssige områder, siger han i videoen, som du kan se her:

Videoen kom på nettet samme dag, som præsident for Danmarks Naturfredningsforening skældte lovforslaget ud på foreningens hjemmeside:

"Størstedelen af alle fredninger bliver kun foreslået og gennemført, fordi Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningsforslagene. Hvis vi ikke længere har retten til selvstændigt at foreslå fredninger, vil det betyde en massiv svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark. Det vil stort set være slut med naturfredninger i fremtiden", sagde Maria Reumert Gjerding.

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du se et komplet kort over fredede områder i Danmark. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Både Sebastian Klein og Maria Reumert Gjerding ser ud til at mene, at Dansk Folkepartis timing er helt ved siden af, eftersom biodiversiteten i Danmark er under pres.

"Danmark er i forvejen det land i Europa, som har mindst beskyttet natur. Og i en tid, hvor naturen er i voldsom tilbagegang, vil det være et voldsomt skred i den forkerte retning, hvis Folketinget svækker naturbeskyttelsen. Det vil samtidig være i konflikt med de grønne toner, som ellers lyder fra et flertal af folketingets partier" sagde Maria Reumert Gjerding i december.

Venstre-minister slår modstand fast

Jeg kommer ikke til at indskrænke Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredninger i Danmark.

Jakob Ellemann-Jensen, Miljø- og fødevareminister, Venstre

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen skrev i et folketingssvar d. 13 januar i år, at han gerne vil slå fast, at "regeringen ikke kommer til at støtte beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti, og jeg [Jakob Ellemann-Jensen] kommer ikke til at indskrænke Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredninger i Danmark.

Lovforslaget bliver behandlet i folketinget torsdag d. 24 januar, og derfor kalder Danmarks Naturfredningsforening nu til samling. I københavn mødes man i Hans Tavsens Park ved Assistens Kirkegård. Kirkegården blev fredet på initiativ af foreningen i 2014.

- Vi deler flag og en sang ud til deltagerne, så alle kan kippe med flaget for de danske fredninger nu og i fremtiden. Tag godt med varmt tøj på og en termokande med varmt at drikke med, lyder invitationen fra Ole Damsgaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik