Foto: TV2/Lorry

Mulig fredning af Værebro Ådal

Et af de største fredningsforslag i de senere år er måske på vej til Værebro Ådal.

Det er 615 hektar enge, marker og moser ved Værebro Å, som efter planen skal fredes.

Åen løber mellem Mølleåen i øst og Roskilde Fjord i Vest.

Idéen om fredning har været flere år undervejs.

En stor del af Værebro ådal er ejet af private landmænd, som var bekymrede for en fredning.

Men efter en række møder mellem Roskilde og Egedal kommune, borgere, landmænd og naturfredningsforeningen er forslaget nu godt på vej.

Arealet på fredningen er nemlig blevet mindre end først tænkt.