Foto: TV 2 Lorry

Mogens kæmpede i fem år - nu laves loven endelig om

Nyt lovforslag vil gøre sundhedspersoner i kommunerne ansvarlige for fejl. Det betyder, at man fremover kan søge erstatning efter plejesvigt.

85-årige Mogens Munck fra Måløv har i adskillige år kæmpet for at få ændret loven om patienterstatning.

For et år siden fortalte vi historien om, at han ikke kunne søge erstatning efter hans hustru Hanne blev udsat for groft plejesvigt på et plejehjem i Ballerup, fordi kommunale plejehjem ikke er omfattet af patientansvarsforsikringen. I modsætning til f.eks. hospitaler, som er omfattet.

Læs også Hanne fik blodprop: Plejehjem erkender fejl, men erstatning udebliver

Nu ser det ud til, at Mogens Munck endelig får sin lovændring.

Lovforslaget, som i øjeblikket behandles i Folketinget, indebærer blandt andet en udvidelse af patienterstatningsordningen, således at alle behandlingsskader påført af autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses vegne, omfattes. Dvs. også sundhedspersoner i kommunerne. 

Anstrengelserne ser ud til endelig at bære frugt!

Mogens Munck

Lovforslaget støttes af alle partier på Christiansborg og det er en stor lettelse for Mogens Munck, som i 5 år har forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på, at der var et hul i loven.

- Anstrengelserne ser ud til endelig at bære frugt. Og på denne årstid er det jo lidt af en julegave at få. Den melding, at kommunerne ikke bare kan længere kan sige: Vi beklager, siger Mogens Munk til TV 2 Lorry.

Læs også Plejepersonale krammer beboere: "Det giver stjernestunder"

Det er et enigt folketing, som inden længe vedtager at udvide patienterstatningsordningen, så også plejepersonale på kommunale og regionale institutioner bliver omfattet. Det glæder Enhedslisten, som længe har ville lukke det, som de kalder et hul i loven.

- Allerførst vil jeg takke Mogens Muncks familie, der stillede sig frem for et års tid siden, fordi ellers havde vi måske slet ikke fået øje på, at der var det hul i loven. Det er meget vigtigt for os medlemmer af Folketinget, at borgerne træder frem og siger: Hey! Der er altså noget galt med lovgivningen her. Og så er jeg selvfølgelig glad på alle de familiers vegne, som nu kan søge erstatning I fremtiden, hvis en pårørende kommer ud for en ulykke på et kommunalt plejehjem, siger Enhedslistens Finn Sørensen til TV 2 Lorry.

Den foreslåede lovændring er på nuværende tidspunkt i behandling i Sundheds- og Ældreudvalget efter at have blevet 1. behandlet i Folketinget. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet vil lovændringen træde i kraft d. 1. juli 2018.

FAKTA OM RETTEN TIL PATIENTERSTATNING

Mange skadestyper og områder - institutioner, virksomheder, myndigheder og visse lægegerninger - er ikke er omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde. Heriblandt kommunale plejehjem og psykiatriske bosteder.

Det betyder, at Patienterstatningen ikke kan behandle sager og udbetale erstatning for skader som følge af behandling m.v. på disse områder.
 
Der er løbende siden etableringen af patienterstatningsordningen i 1991 foretaget mindre tilpasninger af dækningsområdet.
 
Den største udvidelse skete i 2004, hvor de private sundhedsaktører blev omfattet af dækningsområdet, dog således at erstatningsforpligtelsen blev pålagt amterne (senere regionerne).
 
Når et område ikke er dækket af patienterstatningsordningens dækningsområde, kan der anlægges erstatningssag ved domstolene.
 
Det nuværende dækningsområde omfatter efter klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 med senere ændringer, følgende områder:
· Sygehuse
· Præhospital indsats
· Dokumenteret forskningsmæssig og eksperimental behandling i udlandet, som patienter er henvist til af sygehusvæsenet efter sundhedsloven
· Regionale tandplejetilbud
· Kommunale sundhedsordninger
· Universiteternes tandlægeskoler
· Privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner
· Behandling på værnepligtige og indsatte
· Forsøg i private firmaer m.v.