Modstand mod udvidet transport-center

Den kommende kommuneplan i Køge blev i aftes sendt i høring af byrådet, og i hælene på planen fulgte en fælles mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti, de Radikale, SF og de Konservative. De fire partier er modstandere af, at kommuneplanen indeholder en markant udvidelse af Skandinavisk Transport Center, skriver DAGBLADET Køge.

Udvidelsen vil indebære, at Ølbyvej mellem Køge og Lille
Skensved skal flyttes, og de fire partier mener, det er en
dårlig løsning. Mindretallet ønsker derimod, at der satses på
erhvervsudvikling langs motorvejen andre steder i kommunen, og
kalder forslaget til kommuneplanen for uambitiøst.

- Vi skal passe på, at vi ikke i Køge skaber Danmarks største
trafikprop, sagde Claus Steen Petersen (R) under sagens
behandling i aftes.

Han er initiativtager til mindretalsudtalelsen, og har
tidligere peget på det problematiske i, at transportcenteret i
Køge bliver så stort, at det med sin beliggenhed i forhold til
motorvejssystemet vil forstærke de trafikale problemer, der
allerede er i området i dag.