Eleverne havde skjult mobiltelefoner i lommerne. Mobilerne var viklet ind i toiletpapir, hvidt med trykte elefanter. Samme type papir, som blev fundet under en ransagning på køreskolen i Københavns Nordvestkvarter. Foto: Christina Gerion

Mobiler i toiletpapir blev brugt til fusk ved teoriprøver

Kørelærere og tolke arbejdede sammen om at fuske elever gennem teoriprøver, lyder anklage. Alle nægter skyld.

Mens et hold køreskoleelever sad til teoriprøve hos politiet i Valby i København, så sad kørelæreren ifølge anklagemyndigheden hjemme på køreskolen og gav dem de rigtige svar via sms.

Eleverne havde skjult mobiltelefoner i lommerne. Mobilerne var viklet ind i toiletpapir, hvidt med trykte elefanter. Samme type papir, som blev fundet under en ransagning på køreskolen i Københavns Nordvestkvarter.

Detaljerne i den sindrige plan bliver fremlagt af anklager Line Steffensen onsdag ved Retten på Frederiksberg. Her er to kørelærere, en medhjælper og tre tolke under anklage. 

Læs også Tolke gav køreelever de rigtige svar i smug: I dag falder dommen

Ifølge anklagemyndigheden har de tiltalte systematisk snydt i forbindelse med flere teoriprøver. De nægter sig dog alle skyldige i anklagerne om bestikkelse, stillingsmisbrug og brud på tavshedspligten.

Det var politiets færdselsafdeling i Valby, der tilbage i foråret 2015 fik en mistanke om urent trav. På flere hold med arabiske elever var antallet af rigtige svar nemlig langt højere end på andre hold.

Snyderiet foregik ifølge anklagemyndigheden på den måde, at tolken under teoriprøven læste svarmulighederne meget langsomt. Når den rigtige svarmulighed dukkede op, så sendte kørelæreren en sms.

I elevernes lommer vibrerede de indpakkede telefoner, og på den måde vidste eleverne, at de skulle svare ja, lyder anklagemyndighedens teori. 

En arabisktalende betjent overværede derefter en optagelse af en teoriprøve. Han vurderede, at der var noget galt.

Derefter blev der iværksat telefonaflytning af først en kørelærer og en tolk. Senere blev andre aflytninger sat i værk - også rumaflytninger.

Ved en teoriprøve i juni slog politiet til. Midt under prøven blev kørelæreren anholdt på køreskolen. Efter prøven var det eleverne og tolkens tur.

Syv ud af ni elever havde en indpakket telefon i lommen. På flere af telefonerne blev der fundet dna, som med meget stor sandsynlighed stammer fra kørelæreren eller hans assistent.

Anklager Line Steffensen har endnu ikke løftet sløret for substansen i den bestikkelsesanklage, der er gennemgående i sagen. Men efter alt at dømme mener anklagemyndigheden, at der er blevet betalt penge.

Sagen fortsætter over en lang række retsdage frem til marts.

Overblik over omfattende fusk med teoriprøver

Få et overblik over den omfattende sag om svindel med teoriprøver i København.

To kørelærere, en assistent og tre tolke er anklaget for bestikkelse og stillingsmisbrug i forbindelse med fusk med køreprøver. Læs om sagen her:

-  Medarbejdere i færdselsafdelingen i Københavns Politi i Valby havde i begyndelsen af 2015 i nogen tid haft en fornemmelse af, at elever fra arabiske hold langt oftere bestod teoriprøver med nul fejl.

- I foråret 2015 modtager man et konkret tip fra en medarbejder på asylcentret Sandholm. Tippet går på en bestemt kørelærer.

- 9. marts 2015 vælger de ansatte i færdselsafdelingen at optage en teoriprøve på en diktafon. En arabisktalende betjent får straks mistanke om, at tolken taler i koder, som instruerer eleverne i at svare "ja" eller "nej".

- 24. marts 2015 anmelder en motorsagkyndig sagen til Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet. Efterforskerne iværksætter telefonaflytning af en kørelærer og en tolk.

- I maj 2015 bliver efterforskningen udvidet til også at omfatte køreprøver i Frederikssund.

- I juni 2015 iværksættes aflytning af en telefon, som tilhører en assistent for den mistænkte kørelærer.

- 6 juli 2015 slår politiet til. Under en køreprøve i Valby bliver den mistænkte kørelærer anholdt, og køreskolen bliver ransaget. Efter prøven anholdes en tolk og ni elever.

- Syv af eleverne er i besiddelse af mobiltelefoner. De er pakket ind i toiletpapir. På telefonerne står numrene på bagsiden. Numrene findes også på et papir, som ligger hos kørelæreren.

- Hos kørelæreren findes toiletpapir magen til det, som telefonerne er pakket ind i. Det er vidt med tryk af elefanter.

- Politiet får undersøgt telefonerne for dna. På en af dem findes dna fra kørelæreren. På to andre telefoner findes dna fra kørelærerens assistent.

- Alt i alt bliver 18 kørelærere, tolke og elever anholdt ved aktionen 6. juli 2015. Alle bliver løsladt efter endt afhøring.

- I marts 2016 bliver der rejst tiltale i sagen. To kørelærere, en assistent og tre tolke er under anklage. Alle nægter sig skyldige.

- 18 januar 2017 indledes sagen ved Retten på Frederiksberg. Der ventes dom i sagen i marts 2017.

Læs også Kørelærerne: Vi har hørt om snyd i årevis