Minister går imod Solrød

Transportministeren bekræfter, at Trafikstyrelsen er gået væk fra at se på en række alternativer i forbindelse med den tænkte jernbaneføring gennem Solrød, nybygningsløsningen, skriver DAGBLADET Køge.

I et svar til Solrød Kommune bekræfter transportminister Lars Barfoed (K), at Trafikstyrelsen allerede nu ser bort fra en række alternative løsninger i projekteringen af den såkaldte nybygningsløsning, der måske skal gå gennem Solrød.
Det sker i følge ministeren, fordi det vil tage for lang tid og koste for mange penge at indarbejde alternativer i projektet.
Kommunen havde afkrævet transportministeren et klart svar, da Trafikstyrelsen i det offentlige høringsnotat skrev, at man så på alternative løsninger til en særlig problemfyldt del af strækningen, mens styrelsens folk til kommunens administration, få dage senere, oplyste, at man ikke længere overvejede alternative løsninger.
Det har vakt massiv modstand i Solrød, at jernbanen ét sted er projekteret til at køre på en otte meter høj vold, og selvom der i svaret fra ministeren bliver oplyst, at man nu arbejder med en løsning, hvor den kan komme ned i 5,5 meters højde, så kalder borgmesteren i Solrød, Niels Hörup (V), det stadig for en meget skrabet løsning, der slet ikke vil afhjælpe problemet.