Foto: TV2/Lorry

Minister afviser uvildigt Penkowa-tjek

Ifølge videnskabsministeren skal Københavns Universitet selv undersøge sagen om den politianmeldte Penkowa.

Københavns Universitet og tidligere videnskabsminister Helge Sander (V) slipper i første omgang for en uvildig undersøgelse af forløbet omkring den omstridte hjerneforsker Milena Penkowa.

Ifølge videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) er det for tidligt at vurdere, om der er behov for en uvildig undersøgelse af sagen.
Det sagde ministeren, da hun torsdag var i samråd om sagen.
- Jeg synes, det er rimeligt, at Københavns Universitets bestyrelse får mulighed for at fremlægge deres side af sagen, siger Charlotte Sahl-Madsen.
- Jeg kan simpelthen ikke tro, at det ikke er i universitetets interesse at lave så seriøs og objektiv redegørelse som overhovedet muligt, tilføjer hun.

Ministeren bad i sidste uge Københavns Universitetet om en hurtig redegørelse for det videre forløb i sagen.
Det skete, efter at Københavns Universitet havde politianmeldt Penkowa for dokumentfalsk i forbindelse med flere end 750 rotteforsøg.
Universitetets redegørelse, som lå på Charlotte Sahl-Madsens bord onsdag, rummer 11 punkter.

Disse begivenheder i forløbet skal ifølge universitetet danne rammen om den tilbundsgående undersøgelse, som universitetet vil aflevere i marts i samarbejde med Kammeradvokaten.
Blandt andet fremgår det, at "bestyrelsens håndtering af sagen" skal belyses.

Ifølge Charlotte Sahl-Madsen er de 11 fokuspunkter ikke tilstrækkelige. Hun vil også have universitetet til at undersøge rektor Ralf Hemmingsens rolle.
Han er blevet beskyldt for i flere tilfælde at have negligeret advarsler om fusk med Milena Penkowas forskning. En anklage, som Ralf Hemmingsen afviser.

Charlotte Sahl-Madsen udelukker ikke, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for en uvildig undersøgelse.