Foto: Linda Kastrup / Scanpix

Mindst 20 tiggere dømt - i dag skal ny lov evalueres

Justitsministeren skal i dag i samråd for at evaluere den nye tiggerlov, der trådte i kraft efter Overborgmesteren i København bad om hjælp til at håndtere de østeuropæiske tiggere.

Hen over sommeren er en stribe hjemløse blevet sendt i fængsel for at tigge.

Mindst 20 er blevet idømt to ugers ubetinget fængsel i henhold til den nye tiggerlov. Det viser et folketingssvar fra justitsminister Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti.

Justitsministeren er kaldt i samråd af Folketingets Retsudvalg for at evaluere loven, som trådte i kraft 21. juni.

Det åbne samråd foregår torsdag, og her skal justitsministeren redegøre for, om målet om mindre utryghedsskabende tiggeri er blevet opfyldt med den skærpede tiggerlov.

Ikke en hvilken som helst dansk hjemløs

Det har vakt kritik, at flere tilsyneladende fredelige tiggere er sendt i fængsel, når de har siddet med en kop eller hat i hånden.

Loven var målrettet "utryghedsskabende" tiggeri, lød det, da statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre præsenterede forslaget under afslutningsdebatten i maj.

- Det (er, red.) ikke en hvilken som helst dansk hjemløs, der stikker hånden frem, som principielt risikerer 14 dages ubetinget fængsel, men det er målrettet det, man kan kalde utryghedsskabende tiggeri, lød det fra Folketingets talerstol.

Betydelig skærpelse af lov

Det var Københavns Overborgmester, Frank Jensen fra Socialdemokratiet, som i slutningen af maj bad om hjælp til at håndtere de østeuropæiske tiggere, som boede i uhumske lejre, besørgede ved kirker og tiggede på gaderne.

Det førte til en betydelig skærpelse, da straffen tidligere var en uges betinget fængsel efter den første advarsel.

Forslaget blev hastebehandlet, vedtaget af blå blok og Socialdemokratiet, og kort efter begyndte politiet at anholde betlere, som tiggere hedder i straffelovens forstand.

En særlig ordning - fast track - blev indført for at sikre en hurtig gennemførelse af sager om tiggeri begået af personer uden fast bopæl i Danmark.

Ifølge kritikerne har loven ramt fredelige tiggere, selv om det var stik imod udmeldingerne fra en række politikere.

Et udvalg af domme hvor den nye tiggerlov har været i brug

Retten i Roskilde d. 28. juli 2017:
Tiltalte tiggede ved indgangen til en S-togstation i Greve med et papkrus ved sin side, som forbipasserende lagde penge i. Et vidne havde set en forbipasserende lægge penge i koppen, hvorefter tiltalte nikkede som tak.

Københavns Byret d. 25. juli 2017:
Tiltalte tiggede ud for en Netto og raslede med et papkrus med den ene hånd, mens han holdt den anden hånd op til munden og sagde "please" eller lignende.

Københavns Byret d. 25. juli 2017:
Tiltalte tiggede overfor nedgangen til Dybbølsbro Station med et papkrus foran sig. Tiltalte tog ikke verbal kontakt til de forbipasserende.

Københavns Byret d.1. august 2017:
Tiltalte tiggede ved Nørrebro Station med en fremstrakt hånd og en kop foran sig. Hun rettede verbal henvendelse og forsøgte at få øjenkontakt med forbipasserende. Tiltalte fik 20 dages fængsel, da hun to gange tidligere er straffet for tiggeri. Hun blev udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Københavns Byret d. 8. august 2017:
Tiltalte tiggede i Nyhavn efter at have spillet musik med sin taske foran sig. Tiltalte rettede direkte henvendelse til de gæster, der sad ved restauranten overfor med en hat i hånden for at modtage almisser.

Københavns Byret d. 30. august 2017:
Tiltalte sad i en kørestol med et papkrus i hånden, som han rakte frem mod forbipasserende, mens han rystede med kruset og sagde "mister". Tiltalte kørte frem og tilbage mellem en restaurant og Rådhuspladsen og gjorde ophold i et minut foran et supermarked.

Alle tiltalte er EU-statsborgere.

Kilde: Justitsministeriets opgørelse fra samtlige politikredse.