Millionkrig om ideen til Røde Port

Det er både prestige og millioner af kroner, der er på spil, når to tidligere venner strides om, hvem af dem der fik ideen til Røde Port-projektet i Roskilde, skriver DAGBLADET Roskilde.

Forslaget til det storstilede byggeri blev fremlagt i august 2007 af arkitekt Claus B. Hansen, men Steffen Hansen fortæller nu, at det i virkeligheden er udsprunget af en idé, som han fik i 2005.
- Det hele startede med, at Claus spurgte mig, om jeg ikke kunne komme med en god idé, og det gjorde jeg så, siger Steffen Hansen.
Som dokumentation fremlægger han skitsetegninger til, hvordan Røde Port kan lukkes og forvandles til handelsområde i gadeplan og få bl.a. lejligheder oven over jernbanesporene - stort set som det også er foreslået af Claus B. Hansen.
Tegningerne lavede han i forbindelse med et møde om Røde Port i november 2005.Da Steffen Hansen i foråret 2007 erfarede, at Claus B. Hansen var undervejs med et projekt for Røde Port, rejste han via sin advokat krav om et honorar på en procent af den samlede entreprisesum, hvis projektet skulle blive til noget. Dette krav er blevet afvist af Claus B. Hansen, men Steffen Hansen fastholder sin ret til et honorar, og selv om en procent ikke lyder af meget, er der en formue på spil, når de samlede anlægsomkostninger er i milliardklassen.
Claus B. Hansen ryster på hovedet af Steffen Hansens krav, som han betegner som nonsens.
- Jeg er målløs. Nå må den mand da snart holde op! siger Claus B. Hansen.Han siger, han ikke genkender Steffen Hansens skitse af en Røde Port-ombygning og mener i øvrigt ikke, at den på nogen måde skulle legitimere et krav om honorar.
- Jeg kan kun trække på smilebåndet. Jeg imødeser med sindsro en sag, siger Claus B. Hansen.
Han og Steffen Hansen var tidligere nære venner og samarbejdede bl.a. om Ro's Torv. Også, da der blev rejst en rytterstatue på Københavnsvej, samarbejdede de, men ragede siden uklar, da Claus B. Hansen afviste at betale Steffen Hansen for hans arbejde i den forbindelse. Dén uenighed står for at skulle behandles ved Landsretten.